Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Nepuniversiteiten

04 oktober 2017

Twee vragenstellers. Eén opvolgingsvraag. De vorige gelegenheden waren 14 april 2016, 13 oktober 2016 en 8 december 2016. Alle relevante punten van deze zaak kwamen terecht nu opnieuw aanbod naar aanleiding van berichtgeving (tenminste voor abonnees van die krant) hierover in De Morgen van 17 augustus 2017.

Vooral te onthouden uit de toelichting van minister Crevits zijn de volgende twee zaken, denk ik:

  • de eerdere en deze vragen hebben  ervoor gezorgd dat de controle op de zogenaamde nepuniversiteiten een constant aandachtspunt van de onderwijsadministratie is geworden;
  • opmerkelijk is dat er momenteel drie prejudiciële vragen voorliggen aan het Europees Hof van Justitie om de Codex Hoger Onderwijs te toetsen aan de Europese Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken en aan de Dienstenrichtlijn: bepaalde mensen vinden met andere woorden dat de Vlaamse overheid ten onrechte een bescherming hecht aan de benamingen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de stand van zaken betreffende de nepuniversiteiten van Koen Daniëls en over nepuniversiteiten van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Nepuniversiteiten) (Wilfried Van Rompaey).