Commissie Onderwijs 28-05-2020 – Inschrijvingen in scholen in coronatijden

02 juni 2020

Het vertrekpunt voor deze vraag om uitleg nam Loes Vandromme in Schooldirect van 19 mei. Toen werden gedetailleerd drie scenario’s voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar opgelijst tegen de achtergrond van de coronacrisis. Daarover had Loes Vandromme enkele ten minste even gedetailleerde vragen voor minister Weyts.

Hij begon met een reeks cijfers: het aantal scholen dat voor 2020-2021 wilde aanmelden en het aantal scholen dat voor 2019-2020 minstens een mededeling niet-gerealiseerde inschrijving aan AGODI meldde, plus daarvan het aantal scholen dat voor 2020-2021 toch niet van een aanmeldingsprocedure gebruik zou willen maken. Vervolgens ook cijfers van de geplande financiële middelen voor de capaciteitsnoden tegen 2024-2025, die bovenop de middelen kwamen voor de periode 2019-2022. Inderdaad, ook deze kwestie was en bleef een cruciaal onderwijsbeleidsdossier. Binnenkort zou er ook een nieuw masterplan Scholenbouw volgen (N.B. Voormalig onderwijsminister Hilde Crevits had ook zo’n masterplan vorige legislatuur). Gelet op de coronacrisis, zou alvast het nieuwe Inschrijvingsdecreet pas ingang vinden vanaf 1 september 2021 (een tweede uitstel dus), voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023.

Ten slotte ging de minister gedetailleerd in op het juridische aspect van een inschrijving zelf (fase 2; met respect voor het inschrijvingsrecht) en het gebeuren rond een inschrijving. Hij onderscheidde daarbij drie fasen en lichtte voor fase 1 (kennismaking met de school) en fase 3 (de voorbereiding op de start van het schooljaar) de mogelijkheden toe. Fase 2 was nog het moeilijkst te verzoenen met de coronarichtlijnen, aldus de minister. Fysieke inschrijvingen waren opgeschort. Inschrijvingen moesten vanop afstand gebeuren om kampeertoestanden te vermijden. Scholen mét een aanmeldingssysteem hadden wél mogelijkheden voor fysieke inschrijvingen onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Voorlopig kwam er geen versoepeling om fysieke inschrijvingen weer ruimer mogelijk te maken.

Het was toch allemaal niet zo eenvoudig voor ouders en leerlingen, aldus vragensteller Vandromme, die nog enkele vragen toevoegde. Interveniënt Jan Laeremans was heel bezorgd over de inschrijvingssituatie in Vlaams-Brabant en de Rand en beklaagde zich erover dat hij nog altijd geen antwoord gekregen had op zijn schriftelijke vraag in dat verband. Interveniënt Hannelore Goeman wilde vragen welke pistes de minister zag om ervoor te zorgen dat àlle ouders ten minste een eerlijke kans zouden krijgen bij de inschrijvingsprocedures. Interveniënt Arnout Coel herhaalde vooral wat al gezegd was. En interveniënt Roosmarijn Beckers ten slotte deed niets anders dan terug te verwijzen naar de eerdere vraag om uitleg over de ongekwalificeerde uitstroom in Limburg.

Minister Weyts kon niet anders dan alles wat hij al gezegd had (zeker al die vele informatie die de overheid in deze coronatijden al gegeven had) nog eens bevestigen en zijn ironische afsluiting in verband met de klacht van Jan Laeremans kon ik wel appreciëren. Vragensteller Vandromme besloot het gesprek met de hoop dat àlle leerlingen een plaats op een school zouden krijgen waar ze zich goed zouden voelen. Inderdaad, dat was, hoe moeilijk ook in deze moeilijke tijden, het allerbelangrijkste, leek mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over inschrijvingen in scholen in coronatijden van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-05-2020%20%E2%80%93%20Inschrijvingen%20in%20scholen%20in%20coronatijden) (Wilfried Van Rompaey).