Commissie Onderwijs 28-05-2020 – Hoge aantal ongekwalificeerde schoolverlaters in Limburg

02 juni 2020

Deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers was in zekere mate een opvolgingsvraag bij haar vraag om uitleg over de onderwijskansen in Limburg in de commissievergadering van 6 februari 2020. Nu had ze het specifiek over de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs, -- waar Limburg blijkbaar ook slechter scoorde dan de andere provincies --, naar aanleiding van de recente publicatie van nieuwe cijfers van de onderwijsadministratie (nwvr: publicatie blijkbaar op 30 maart). Welke remedies werden al ondernomen of zou minister Weyts nog ondernemen en hoe zat het daarbij met de SALK 2.0-taskforce?

Eigenlijk een thema met best wel al enige voorgeschiedenis. Minister Weyts stelde inderdaad dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters opnieuw gestegen was (nwvr: die stijging, na eerst een periode van daling, was trouwens een Vlaanderenbreed gegeven), maar bracht daarbij ook de aantrekking van de arbeidsmarkt als factor in. Dat laatste gold ook voor Limburg, naast de SES-kenmerken van de personen in kwestie, waarmee Limburg boven het Vlaamse gemiddelde zat. Voor het beleid ter zake verwees de minister naar het actieplan Samen tegen Schooluitval, dat nu geëvalueerd werd, en naar een nieuwe actie: het ESF-project (Europees Sociaal Fonds) ‘Transitietrajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad beroepssecundair onderwijs’ (intekenen nog tot 30 juni). Hij weidde ook nog uit over de rol van het Tweedekansonderwijs (dus in de centra voor volwassenenonderwijs) in dit verhaal. Er zou ook een Vlor-advies op komst zijn. De minister gaf wat duiding bij SALKturbo, zoals SALK 2.0 genoemd wordt, maar viel na de tussenkomst van Jo Brouns wel enigszins uit de lucht, wat de deelname van een Vlaamse (onderwijs)vertegenwoordiger aan de eerste vergadering op 27 januari betrof. Veel later in de vergadering (bij de laatste vraag om uitleg) bevestigde Jo Brouns dat die SALK-uitnodiging wel degelijk verstuurd was naar het kabinet en de administratie van de minister, die intussen ook al communicatieve actie ondernomen had naar de leidinggevend ambtenaar.

Er volgden ook nog diverse andere elementen die verband hielden met het thema in de repliek van vragensteller Beckers en de interventies van Jo Brouns, Loes Vandromme en Koen Daniëls, incl. de verwijzing naar ook hier de mogelijke rol van corona. Voor die talrijke bijkomende vragen rekende minister Weyts op het vermelde Vlor-advies. Afwachten dus.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het hoge aantal ongekwalificeerde schoolverlaters in de provincie Limburg van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-05-2020%20%E2%80%93%20Hoge%20aantal%20ongekwalificeerde%20schoolverlaters%20in%20Limburg) (Wilfried Van Rompaey).