Commissie Onderwijs 28-05-2020 – Erkenning van diploma's door NARIC-Vlaanderen

02 juni 2020

Koen Daniëls wees op een bizarre situatie in de sector van de gelijkwaardigverklaring van buitenlandse (academische) diploma’s met Vlaamse diploma’s. Hij was blijkbaar getipt door meerdere professoren die de grote papierwinkel aanklaagden bij de casussen waarin er weinig ‘harde’ informatie beschikbaar is bij de betrokken aanvrager over zijn buitenlandse diploma en waarbij dan professoren worden ingeschakeld om een en ander uit te zoeken. Een negatief oordeel zou een omstandige motivering vergen, op vraag van NARIC, en bijgevolg zouden sommige professoren dan maar meteen gemakshalve positief oordelen over de gelijkwaardigheid. Wat kon minister Weyts doen om die bizarre situatie te remediëren?

Minister Weyts had nog maar net een auditrapport binnengekregen van Audit Vlaanderen op grond waarvan stappen konden worden gezet want, zo zei hij nog, er kwamen op de werking van NARIC toch wel opmerkingen uit verschillende hoeken. Hij ging dat bekijken.

Vragensteller Daniëls opperde nog een EVC-procedure als optie in de gevallen waarin geen documenten voorgelegd kunnen worden. Er was vervolgens een klein akkefietje met Kristof Slagmulder, die ook nog had willen interveniëren maar de onlinemogelijkheid om zulke intentie kenbaar te maken werkte blijkbaar niet ideaal. Waarop vragensteller Daniëls dan weer naar zijn soortgelijk wedervaren bij de vraag over de levensbeschouwelijke vakken in het kleuteronderwijs moest verwijzen en nog wat andere gekkigheid, om finaal weer ernstig te besluiten met een klassieke, gelukkig korte herhaling.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de erkenning van diploma's door NARIC-Vlaanderen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-05-2020%20%E2%80%93%20Erkenning%20van%20diploma's%20door%20NARIC-Vlaanderen) (Wilfried Van Rompaey).