Commissie Onderwijs 28-03-2019 – Bijkomende forfaitaire studiekosten software

01 april 2019

Onderwijscommissaris Tine Soens hernam haar vraag om uitleg van 12 november 2015 omdat haar opnieuw een voorval gesignaleerd was van het aanrekenen van bijkomende forfaitaire kosten aan een student, weliswaar voor een beperkt bedrag.

Minister Crevits legde omstandig uit hoe bij deze casus de vork precies aan de steel zat. De hogeschool in kwestie, VIVES, had eerder een artikel 12 opgenomen in het onderwijs- en examenreglement, waarin de zaak uitgelegd werd. In de aanpak en de communicatie erover door de hogeschool zag de minister nu geen graten. Niet-betaling van zo’n bedrag zou geen specifieke gevolgen hebben voor toegang tot examens. De minister herhaalde haar standpunt van 2015. Het rapport van de regeringscommissarissen over dit thema (2016) had aangetoond dat de meeste hogescholen en universiteiten op een correcte manier studiekosten aanrekenen. Maar er was nog werk aan de winkel inzake de transparantie, de gestructureerde aanpak en de tijdigheid van de communicatie. Niet zo echter in de concrete casus van vragensteller Soens.

Toch zag zij een verschil in de communicatie tussen de website en het examen- en onderwijsreglement van de hogeschool. Dus toch niet zo transparant blijkbaar. En wat met studenten die bepaalde software al vooraf hadden? Vooraf goed weten hoeveel een jaar studeren zou kosten was volgens haar nog niet zomaar altijd mogelijk.

Interveniënt Koen Daniëls ging nog wat door op een en ander en opperde een mogelijk scenario van opt-in of opt-out. Hij verwees ook naar de studiekostenmonitor en de studiefinanciering als deels ook afhankelijk van reële studiekosten, en dus niet alleen van de huidige criteria: onderwijsniveau, kadastraal inkomen, totale inkomenssituatie, leefeenheid enz.

Minister Crevits herhaalde nogmaals het probleem rond die studiekostenmonitor, maar dat werk was bezig. De integratie van de studiefinanciering in de nieuwe kinderbijslag was ook al zeker een stap voorwaarts. En er waren ook mogelijkheden in de hogeronderwijsinstellingen zelf via de sociale voorzieningen.

Het slotwoord van vragensteller Soens bracht, niet ongebruikelijk, slechts herhaling. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de bijkomende forfaitaire studiekosten van een softwarebibliotheek in het hoger onderwijs van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-03-2019%20%E2%80%93%20Bijkomende%20forfaitaire%20studiekosten%20software) (Wilfried Van Rompaey).