Commissie ad hoc 25-09-2019 – Plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs

25 september 2019

Een vreemde context en dito ervaring toch op deze dag: met op de achtergrond nog lopende onderhandelingen met het oog op een nieuwe Vlaamse regering, maar met gelijk ook nog een Vlaamse regering in eveneens lopende zaken mét een bevoegde onderwijsminister, aan wie vragen om uitleg gesteld werden, soms door nieuwe Vlaams Parlementsleden, soms door niet-nieuwe en dat allemaal in een zgn. Commissie ad hoc. Een nog steeds bevoegde onderwijsminister overigens die misschien wel maar wellicht niet ook de volgende onderwijsminister zal zijn.

Aangezien dit de eerste kans was om concreet te spreken in een commissie, in afwachting van het reguliere commissiewerk in de respectieve, specifieke, nog samen te stellen parlementaire commissies, waren er in het algemeen inderdaad nogal wat interventies. Ook  zat daarbij inhoudelijk heel wat herhaling van, weliswaar belangrijke, zaken uit de vorige legislatuur en de toegepaste reglementaire spelregels van het debat bleven mij af en toe storen. Ik ga het hier, voor deze eerste keer, dan ook wat beknopt houden.

De eerste vraag was voor rekening van een kersvers Groen-Vlaams Parlementslid, Stijn Bex, zoon van voormalig sp.a-Vlaams Parlementslid Jos Bex. Ze ging over het plaatstekort (hyperlink voor Knack-abonnees) in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en over verschillende elementen die daarbij relevant zijn (ondernomen acties, bestede budgetten, typische problemen voor Brussel, de capaciteitsmonitor, het optrekken van de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen, de gegevensuitwisseling tussen en de gedeelde onderwijsverantwoordelijkheid van de Vlaamse en Franse Gemeenschap enz.). Minister Crevits kon heel wat positiefs nogmaals op een rij zetten en naast vragensteller Bex grepen ook diverse andere neofieten hun kans om, vooral in de vorm van statements (geen vragen), hun maidentussenkomst te houden, al of niet vanuit een directe Brusselse betrokkenheid en al of niet met een West-Vlaams accent. Els Ampe, Loes Vandromme, Hannelore Goeman, Annabel Tavernier en Koen Daniëls. Elke Van den Brandt ontbrak nog in het rijtje, maar dat kon ook niet anders, omdat zij intussen minister geworden is in de Brusselse regering.

Heel kort samengevat: er was al wel een en ander gebeurd, maar het werk moest worden voortgezet.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over het plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs van Stijn Bex aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20ad%20hoc%2025-09-2019%20%E2%80%93%20Plaatstekort%20in%20het%20Brussels%20Nederlandstalig%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.