Commissie ad hoc 25-09-2019 – Lerarentekort

25 september 2019

De laatste gekoppelde vragen van deze commissievergadering werden gesteld door nog een nieuwkomer Kim De Witte (PVDA) en Elisabeth Meuleman. Hoe belangrijk ook (en het laatste woord is daarover zeker nog niet gezegd), het ietwat vervelende daaraan was dat het hele debat daarover recent al uitvoerig in de media gevoerd was. Toegegeven, het zgn. Loopbaanpact was vorige legislatuur niet geland, maar er was wel een hele reeks maatregelen goedgekeurd, die minister Crevits dan ook niet naliet nogmaals nauwgezet op te lijsten. In het bijzonder boeiend leek mij de pensioenkwestie van vragensteller De Witte en de reactie daarop van Koen Daniëls, waarop die eerste op zijn beurt dan weer reageerde als pensioenspecialist.

Ten slotte onthoud ik nog de gestegen inschrijvingscijfers in de lerarenopleidingen, die de minister ook verbond met de campagne Word een echte influencer.

Intussen wachten we met spanning af wat precies in het nieuwe regeerakkoord zal staan over onderwijs, wie de nieuwe onderwijsminister zal zijn, wie de nieuwe voorzitter van de Onderwijscommissie en wie de nieuwe onderwijscommissarissen.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over het lerarentekort van Kim De Witte en over de aanpak op korte termijn van het acute lerarentekort van Elisabeth Meulemanaan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20ad%20hoc%2025-09-2019%20%E2%80%93%20Lerarentekort) (Wilfried Van Rompaey).