Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Reanimatie en AED-gebruik

05 november 2019

Koen Daniëls was met het SIHO nog niet uitgevraagd. Ook AED-toestellen (automatische externe defibrillator) en plotse harststilstanden interesseren hem. 16 oktober was het de wereldwijde ‘herstartdag van het hart’ geweest. En die was belangrijk voor leerlingen en alle volwassenen. Een plotse hartstilstand bleek niet weinig voor te komen, met heel vaak een slechte afloop. Vragensteller Daniëls vermeldde de invoering in alle secundaire scholen van de Vlaamse Gemeenschap van ten minste twee lesuren cardiopulmonale reanimatie (CPR) voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Hij had vragen over de veralgemening van zulke lessen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs (bv. tijdens de deliberaties en examens voor de schoolvakanties als mogelijke remedie tegen het zgn. luxeverzuim) en over de plaatsing van externe defibrillatoren op de buitenmuren van de scholen (ook voor de ruimere gemeenschap).

Minister Weyts  nuanceerde wel een en ander i.v.m. de CPR-lessenpraktijk, maar ging uitvoerig in op de (meer algemene) EHBO-opleiding in scholen, waarvoor het nodige bestond in de onderwijsregelgeving (met autonomie voor de scholen) en waarbij hij enkele cijfers citeerde. Een specifieke website bevat ter zake een schat aan nuttige informatie. Voor de plaatsing van extra AED-toestellen zag de minister mogelijkheden en hij zou ook aan het Agentschap voor Onderwijsinfrastructuur (AGION) en het gemeenschapsonderwijs (GO!) vragen of zij in hun richtlijnen naar de onderwijsinstellingen het ter beschikking stellen van AED’s voor de ruimere gemeenschap nog zouden kunnen meenemen als aandachtspunt.

Daarop wees vragensteller Daniëls nog naar een interessant advies ter zake van de Commissie zorgvuldig bestuur (11 maart 2019) en het nuttige sponsoringwerk van de vzw HeartSaver.

Interveniënt Jo Brouns had nog een even nuttige aanvulling vanuit zijn ervaring als burgemeester van Kinrooi en suggereerde minister Weyts om, in samenspraak met de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke en de federale minister van Volksgezondheid (bij mijn weten, nog steeds Maggie Deblock, al is het dan in lopende zaken), het Nederlandse voorbeeld te volgen van een soort meldsysteem aan personen met een erkende opleiding. Voor zijn eigen gemeente citeerde Brouns toch wel indrukwekkende cijfers in dit verband, leek mij.

En zulks tot tevredenheid van zowel minister als vragensteller.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over hartveilige scholen en het aanleren van reanimatie en AED-gebruik bij jongeren van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Reanimatie%20en%20AED-gebruik) (Wilfried Van Rompaey).