Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Lerarenplatform

05 november 2019

Het lerarenplatform: het woord was al gevallen in het antwoord van minister Weyts op de eerste vraag van de namiddagvergadering, maar Steve Vandenberghe had er ook een aparte vraag over. Het merendeel van de directeurs die hij gesproken had over het lerarenplatform, en ook hijzelf, waren lovend over het initiatief. Maar hij kreeg ook signalen over problemen, die te maken hadden met de begindatum: niet het begin van het schooljaar, maar pas op 1 oktober. Zou de start al gelegd kunnen worden in augustus en hoe zat het met de evaluatie van het systeem, zo wilde Vandenberghe weten.

Het antwoord op die laatste vraag was “nog geen evaluatie” en die was nu nog maar net opgestart door de onderwijsadministratie. Veel heikeler was de uitspraak van de minister, recht uit het Regeerakkoord: “…indien ze een positieve evaluatie zouden krijgen, die zullen uitbreiden naar het secundair onderwijs en dat ze dan wel netoverschrijdend worden georganiseerd.” We zullen zien…

Vragensteller Vandenberghe somde vervolgens enkele concrete (lees: uit het werkveld gegrepen) zwakke punten op, waarvan hij graag had dat men er in de evaluatie ook oog voor zou hebben om op korte termijn bij te sturen.

Interveniënt Kathleen Krekels signaleerde een erg technisch bijkomend probleem, met name: het inzetbaarheidspercentage van 85 procent dat de scholen moeten behalen, wat blijkbaar door de berekening daarrond, heel moeilijk haalbaar zou zijn. Haar toelichting sprak inderdaad boekdelen over de complexiteit van die berekening…

Interveniënt Koen Daniëls waarschuwde (terecht!) ervoor nu al, nog tijdens de evaluatie, te gaan sleutelen aan het systeem en wilde leraren in het lerarenplatform die goed werkten, ook naderhand (een meer zeker) perspectief bieden.

Vragensteller Vandenberghe merkte, concluderend, een grote politieke consensus in dit dossier. Over de netoverschrijdende plannen ter zake evenwel geen woord. Wordt inderdaad ongetwijfeld vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het lerarenplatform in het basis- en secundair onderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Lerarenplatform) (Wilfried Van Rompaey).