Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Gewijzigde scholengemeenschappen en studieaanbod

05 november 2019

Na zijn SIHO- en AED-vragen, waarbij eigenlijk geen politieke dissonanten te horen waren, was dit thema toch van een enigszins andere orde, weliswaar ook zonder tussenkomsten van andere fracties. Het ging over de – aflopende of opnieuw opstartende – scholengemeenschappen en het studieaanbod. Om samenwerking tussen scholen te stimuleren – dat is iets anders dan fuseren – bestaan er scholengemeenschappen, zo leidde vragensteller Koen Daniëls zijn vraag om uitleg in. Hij koppelde dat meteen aan het actuele Leuvense verhaal in het katholiek onderwijs aldaar. Hij schetste dan hoe de aan de gang zijnde wijzigingen in het scholengemeenschappenlandschap in conflict zouden kunnen komen met actuele programmatieaanvragen voor studierichtingen. Hoe kon ervoor gezorgd worden dat die bewegingen en aanvragen ordentelijk zouden verlopen?

Minister Weyts legde gedetailleerd de bestaande procedures, incl. deadlines, uit, zowel inzake scholengemeenschappen als programmatieaanvragen. Hij zag dus wel het mogelijke, door Daniëls aangekaarte probleem, maar… het deed zich in de praktijk zelden voor, aldus de minister. Als het zich toch zou voordoen, zou hij dat pragmatisch benaderen.

Maar vragensteller Daniëls zag nu met de invoering van de modernisering secundair onderwijs, net in een periode dat de huidige scholengemeenschappen stilaan aan het einde kwamen van een cyclus, mogelijk toch meer gevaren in dit verband opdoemen. Even afwachten toch maar, lijkt mij.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gewijzigde scholengemeenschappen en het studieaanbod van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Gewijzigde%20scholengemeenschappen%20en%20studieaanbod) (Wilfried Van Rompaey).