Commissie Onderwijs 23-01-2020 – Openstelling van sportinfrastructuur

29 januari 2020

Na de dutjes- en boterhammentaks nog een ander thema met een financiële dimensie. Een al oud thema overigens, waarover ook vorige legislatuur wel wat te doen was in positieve zin. Loes Vandromme herinnerde er iedereen aan dat in 2016, 2017 en 2018 de toenmalige ministers van Sport Muyters en van Onderwijs Crevits samen verschillende belangrijke subsidieoproepen rond het openstellen van sportinfrastructuur lanceerden. Het was een gekend thema, dat in overheidsdocumenten over schoolgebouwen steevast terugkwam. Ook in de beleidsnota van de huidige onderwijsminister. Hoe ging minister Weyts dat concreet aanpakken, wilde Loes Vandromme weten.

Dankzij de opmerkzaamheid van voorzitter Karolien Grosemans over de al dan niet waakzame status van een leerling op de publiekstribune (nu ja, het is niet echt een tribune) maakte minister Weyts een naadloze overgang tussen de voorgaande vraag (over de dutjestaks) en deze vraag over de openstelling van sportinfrastructuur door scholen. Hij ontpopte zich gelijk tot belastingontvanger, maar dat terzijde.

De minister voelde zich bij deze vraag als een vis in het water, want naast minister van Onderwijs is hij ook nog o.a. minister van Sport. Hij wilde ervoor zorgen dat schoolinfrastructuur gewoon werd opengesteld voor de lokale gemeenschap. Hij wees op het belang van de aparte toegankelijkheid van zo’n infrastructuur als element in AGION-aanvraagdossiers. Voor de bestaande sportinfrastructuur was het instrument van de projectoproepen (van vorige legislatuur) misschien wel uitgeput, maar de minister wilde nog naar andere mogelijkheden zoeken voor hetzelfde doel.

Vragensteller Vandromme verruimde haar vraag nog wat naar andere gebruiksmogelijkheden van schoolgebouwen (dan alleen sport) en naar de prille, nieuwe lokale besturen met mogelijk andere ideeën ter zake. Interveniënt Arnout Coel verwees naar de financiële complicatie in dezen bij zgn. DBFM-constructies.

Minister Weyts zou met al die elementen rekening houden, terwijl hij ook nog even liet zien dat het DBFM-verhaal intussen al een substantiële geschiedenis achter de rug had, mét ook een toekomst, maar niet onverdeeld positief voor vrije scholen… Opnieuw 500 miljoen euro erbij voor schoolinfrastructuur tout court deze legislatuur is echter zeker niet slecht.

Conclusie: een dankbaar onderwerp maar ook altijd een middelenkwestie, waarbij vragensteller Vandromme de kunst verstond om (ook) dankbaar gebruik te maken van haar andere ‘petjes’ van onderwijsschepen en OVSG-voorzitter.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over subsidies voor schoolsportinfrastructuur van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-01-2020%20%E2%80%93%20Openstelling%20van%20sportinfrastructuur) (Wilfried Van Rompaey).