Commissie Onderwijs 23-01-2020 – Kinderverzorgers in kleuterklas

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie. Wie een opleiding kinderopvang, begeleider kinderopvang of kinderbegeleider baby’s en peuters bij SYNTRA of VDAB gevolgd had, kon wél aan de slag in een kinderdagverblijf, maar niet in het kleuteronderwijs. Daarvoor was een onderwijsdiploma kinderverzorging nodig. Hoe zat dat precies en zou minister Weyts die ‘anomalie’ (woordkeuze van vragensteller Daniëls) willen bekijken? Daarnaast had hij nog kwantitatieve vragen die eigenlijk naadloos aansloten bij de uiteenzetting van Jan Laeremans eerder in de vergadering.

Minister Weyts legde de diplomakwestie gedetailleerd uit: het aangehaalde geval spoorde met de normale regeling ter zake. Een eventuele versoepeling daarvan zou het best ruimer bekeken worden, dus niet alleen voor deze specifieke casus. Hij zou een en ander bekijken met de minister van Werk Hilde Crevits.

Vragensteller Daniëls pleitte voor duidelijkheid in de informatie over bekwaamheidsbewijzen en maakte daarbij nog een zinvolle redenering inzake meer flexibiliteit bij de aanwerving van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs, zeker nu daarvoor extra middelen beschikbaar zouden komen.

Interveniënt Loes Vandromme koppelde haar tussenkomst aan haar eerdere schriftelijke vraag over de materie, als aanvulling op de onduidelijkheid over de door de minister vermelde ratio van 14 “kandidaat-kinderverzorgers” per vacature van kinderverzorger. Volgens Vandromme bleken die plaatsen toch niet overal makkelijk in te vullen. Een ander problematisch punt ging terecht over de nu ondermaatse aantrekkelijkheid van zo’n baan in onderwijs: gesplitste uren bij verschillende werkgevers (in onderwijs en in buitenschoolse opvang). Interveniënt Jan Laeremans herhaalde nog zijn eerder in de vergadering niet beantwoord idee om ook ex-onthaalmoeders als kinderverzorgster in te zetten in onderwijs.

Ook minister Weyts vond juiste communicatie erg belangrijk en zou de zaak voortbekijken. Vragensteller Daniëls voegde ten slotte nog een zinvol idee toe voor een ruimere invulling van de job van kinderverzorger, met name tijdens middagspeeltijden. Allemaal positief dus, geen politieke onenigheid.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over kinderverzorgers in de kleuterklas van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-01-2020%20%E2%80%93%20Kinderverzorgers%20in%20kleuterklas) (Wilfried Van Rompaey).