Commissie Onderwijs 18-06-2020 – Opstart nieuw academiejaar

22 juni 2020

Eerst kwamen enkele vragen aan bod die eigenlijk geagendeerd waren op 11 juni, maar door allerlei omstandigheden verplaatst werden naar een week later.

Deze commissievergadering begon met een …coronavraag, jawel, in verband met het hoger onderwijs, die vooruitkeek naar het volgende academiejaar. Zeg maar, nog een vervolg op de episode over studenten en corona op 11 juni en dagen daarvoor en verwant (cf. de interventies) met de vragen van Hannelore Goeman en Jan Laeremans van een week eerder. Vragensteller Brecht Warnez wist dat de universiteiten en hogescholen met de GEES in gesprek waren ter voorbereiding van het volgende academiejaar. Had minister Weyts al zicht op de impact van corona op de organisatie van dat academiejaar, was er al een evaluatie gemaakt en zou er, zoals voor het basis- en secundair onderwijs, ook voor het hoger onderwijs een draaiboek worden gemaakt?

Minister Weyts bevestigde dat ook volgend academiejaar corona niet weg was, dus ook niet voor het hoger onderwijs. De VLIR was inderdaad in gesprek met de GEES (de VLHORA zou dat later ook doen) en er zou daarbij gestreefd worden naar een  zoveel mogelijk gemeenschappelijk kader voor alle instellingen. Op het moment waarop ik deze regels typ, is daarover al gecommuniceerd in de pers.

Er kwamen bijkomende vragen naar de ervaren pijnpunten en mogelijke oplossingen (vragensteller Warnez) en naar zo snel mogelijke communicatie over de in de steigers staande regeling met dreigingsniveaus en dito scenario’s (interveniënt Kristof Slagmulder). Interveniënt Koen Daniëls had aandacht voor bijspijkerlessen voor abituriënten, waarmee hij de vraag van Hannelore Goeman van 11 juni herhaalde.

Minister Weyts zag pijnpunten in de communicatie, maar wilde voor het vermelde gemeenschappelijke kader niet vooruitlopen op de zaak. Hij schetste zijn verschillende posities in dezen voor het basis- en secundair onderwijs enerzijds en voor het hoger onderwijs anderzijds. Toch wilde vragensteller Warnez finaal dat de minister ook voor het hoger onderwijs als motor zou optreden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opstart van het academiejaar 2020-2021 van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20Opstart%20nieuw%20academiejaar) (Wilfried Van Rompaey).