Commissie Onderwijs 18-06-2020 – Financiering van het naadloos flexibel traject

23 juni 2020

Van de vraag over het veiligheidsonderwijs belandden we met deze vraag om uitleg van Loes Vandromme op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Zij schetste het concept tegenover de vroegere werkwijze met zgn. persoonlijke ontwikkelingstrajecten en voortrajecten. De vroegere, langdurige, intensieve trajecten voor de meest kwetsbare jongeren zouden in het nieuwe systeem nu door organisatorische en financiële omstandigheden onder druk komen te staan. Was minister Weyts bereid om de problemen ter zake, ook samen met de minister van Welzijn, te onderzoeken, en ze, zo mogelijk, te verhelpen?

Hoewel inderdaad dit thema nu onder Welzijn ressorteerde, benadrukte minister Weyts dat het altijd de bedoeling was om de jongeren in kwestie te re-integreren in het onderwijs. Het was nog te vroeg om de nieuwe werkwijze al te kunnen evalueren, maar er was al wel overleg geweest met de diverse actoren. De minister ging ook gedetailleerd in op de gesignaleerde financiële problemen in het nieuwe systeem en op de verplichte aanmelding via het CLB, maar de volgorde van handelen op dat vlak kon in de praktijk gerust flexibeler gebeuren. Welzijn en Onderwijs waren nu een omzendbrief-NAFT aan het finaliseren, die nog dit schooljaar zou worden gepubliceerd en samen met de partners was opgesteld als een duidelijk afsprakenkader.

Zag de minister de mogelijkheid om eventueel ook projecten in het basisonderwijs op te starten, zo wilde vragensteller Vandromme nog weten. Interveniënt Koen Daniëls riep op om, in plaats van aan een vorm van terreinbescherming te doen, vooral samen te werken en naar de echte noden van de jongeren in kwestie te kijken, waarbij hij ook het concept van duaal leren betrok.

Minister Weyts bleef wat voorzichtig wat de bijkomende vraag over het basisonderwijs betrof. Vragensteller Vandromme besloot het gesprek op een voor haar typisch welwillende wijze.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiering van het naadloos flexibel traject van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20Financiering%20van%20het%20naadloos%20flexibel%20traject) (Wilfried Van Rompaey).