Commissie Onderwijs 17-10-2019 – Vacatures in het basis- en secundair onderwijs

23 oktober 2019

De eerste vergadering van de nieuwe Commissie voor Onderwijs: inderdaad, met een nieuwe voorzitter en vele nieuwe leden. De eerste vraag was echter minder nieuw: niet langer geleden dan 25 september, nog in de overgangsfase naar de nieuwe legislatuur in de zgn. Commissie ad hoc, kreeg de vorige onderwijsminister Hilde Crevits nog dezelfde vraag.

Steve Vandenberghe schetste nogmaals heel gedetailleerd, inschrijvingscijfers in diverse hogeronderwijsopleidingen incluis, het grote én “oudere” probleem van het lerarentekort en stelde daarmee haast exact dezelfde vraag als Elisabeth Meuleman op 25 september.

Nieuwkomer Kim De Witte vroeg hetzelfde en voegde nog een accent toe: hij verwees met name, zo vermoed ik toch, en eerder impliciet, naar de onderwijsstaking van 20 maart 2019. Hij legde ook het verband met het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord, dat op 25 september nog niet beschikbaar was.

 

De nieuwe onderwijsminister, Ben Weyts, begon alvast met wijze uitspraken over continuïteit in het onderwijsbeleid, meer bepaald wat dit grote lerarenloopbaandossier, incl. het lerarentekort, betrof. En hij herhaalde nog eens heel duidelijk het doel: “We willen de status en de waardering van leerkrachten versterken om er zo voor te zorgen dat het lerarentekort wordt aangepakt.” Vervolgens kwam de lijst maatregelen uit het Regeerakkoord aan bod. Compleet voorspelbaar met dit type vraag in deze fase, zo dacht ik bij mezelf, terwijl ik het gesprek aan het volgen was.

Het antwoord van de minister bezorgde vragensteller Vandenberghe nochtans meer opwinding dan we van hem gewoon waren wegens “allemaal al gezegd of gekend”. Had hij dan een ander antwoord verwacht misschien? Alsof de minister nu ineens andere maatregelen zou oplijsten als oplossing voor, -- laten we dat niet vergeten --, een complex probleem met heel wat verschillende aspecten, waarvan het nog maar de vraag is hoezeer onderwijsbeleid, laat staan nieuwe regelgeving, daarop een effectieve impact kan hebben.

Vragensteller De Witte wilde dan weer heel concreet nieuws horen over het hoe en wat en hoeveel van het onderdeel “zijinstroom” in dit verhaal. Alsof de minister dat nu al zou weten. Zijn bijkomende vraag over een mogelijke evaluatie van het vermeende slechte gebruik van onderwijsmiddelen tot nog toe vond ik dan weer boeiender…

En toen moesten de talrijke interveniënten uit meerderheid en oppositie nog aan de beurt komen. In die derde ronde werden nogmaals enkele heikele punten herhaald. Voor de enen was het nu dringend tijd voor echte actie, alsof zulke maatregelen morgen al effect zouden hebben. Voor anderen was er wel heel wat gedaan in het verleden en moest wat in het Regeerakkoord stond nu uitgevoerd worden. En inderdaad, dat zou tijd en middelen kosten. Middelen die voorlopig, lijkt mij, toch maar aan de povere kant zijn, maar soit, ook daar niets nieuws onder de zon… Bij minister Weyts zelf hoorde ik veel nadruk op samenwerking met het werkveld en aan iedereen de hand reiken.

De slotwoorden van de vragenstellers bevatten doorgaans pure herhaling. Ik begrijp nog altijd niet waarom daaraan vastgehouden wordt in het reglement van het Vlaams Parlement. Maar nu was er toch nog een aardig toemaatje van nieuwkomer De Witte: het onderwijsbudget zou van 4,5 procent van het Vlaams bruto binnenlands product (bbp) bij het begin van de vorige legislatuur naar 4,3 procent nu gegaan zijn. Altijd voorzichtig zijn met zulke cijfers. In het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 vind ik voor de percentages “Onderw.budg./Budg. Vl. Gem.” resp. “Onderw.budg./Bruto Reg. Prod.” deze rijtjes (N.B. cijfers voor 2019 kunnen uiteraard pas later met zekerheid gekend zijn; ieder 0,1% BRP is ongeveer goed voor ruim 250 miljoen euro):

 

2014

2015

2016

2017

2018

38,8

28,6

27,5

26,1

25,8

4,4

4,2

4,2

4,3

4,3

 …maar toch.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over openstaande vacatures in het basis- en secundair onderwijs van Steve Vandenberghe en over het lerarentekort van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2017-10-2019%20%E2%80%93%20Vacatures%20in%20het%20basis-%20en%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).