Commissie Onderwijs 14-06-2018 – Duaal leren in het volwassenenonderwijs

19 juni 2018

Onderwijscommissaris Vera Celis haalde enkele elementen uit het Vlor-advies van 8 mei 2018 over duaal leren in het volwassenenonderwijs (N.B. Twee dagen voor deze commissievergadering had de Vlor (Raad Hoger Onderwijs) overigens ook een advies gepubliceerd over duaal leren in het hoger onderwijs, wat de minister nog niet in haar antwoord had.). Wat vond minister Crevits van dat Vlor-advies en hoe zag zij het verdere verloop en acties inzake de organisatie van duaal leren in het volwassenenonderwijs?

De minister was erg opgezet met duaal leren (dat wisten we al) en met het positieve Vlor-advies over het volwassenenonderwijs. Ze vermeldde in één adem ook het hoger onderwijs. Daarna overliep ze de aandachtspunten uit het advies: verschillende arbeidssituaties van de cursisten, autonomie inzake organisatie voor de centra, statuut van de cursist. Er was al enige ervaring met dit thema door de samenwerking met VDAB. Haar administratie ging nu een startnota maken op basis van het Vlor-advies. Overleg met de minister van Werk, Phillip Muyters, en later met de stakeholders binnen de Vlor zou volgen. Timing voor de afgewerkte nota: eind-2018.

Na nog een persoonlijke ontboezeming (verbaal en non-verbaal) van vragensteller Celis bevestigde zij nogmaals ook haar enthousiasme voor het thema. Interveniënt Jos De Meyer vroeg ook aandacht voor het statuut van de cursist en had weet van een VBO-pleidooi voor duaal leren ook in het hoger onderwijs. Minister Crevits kon dat bevestigen met actuele, concrete voorbeelden. Aan het eind van de bespreking waarschuwde vragensteller Celis nog wel voor de mogelijke verleiding om toch maar niet aan dit soort onderwijsprogramma’s deel te nemen en meteen te gaan werken in tijden van arbeidsmarktkrapte, maar ook daarin zag de minister een opportuniteit. Pessimisme is wel het laatste dat men haar zou kunnen verwijten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over duaal leren in het volwassenenonderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2014-06-2018%20%E2%80%93%20Duaal%20leren%20in%20het%20volwassenenonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).