Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Besparingen in secundair onderwijs in 2020

18 februari 2020

De laatste vraag van de namiddag kwam van Elisabeth Meuleman, maar om niet onlogische redenen viel dat gesprek eerder kort uit. Het ging meer bepaald over de besparingen in het secundair onderwijs en wel het deel daarvan dat nog in 2020 gerealiseerd moest worden: 20 miljoen euro. Er was veel ongerustheid daarover op de onderwijswerkvloer, aldus vragensteller Meuleman. Ze wilde het wat, hoe, wanneer en wie van de lopende onderhandelingen over die besparingen kennen. Wat dat wat betrof, gaf ze enkele voorbeelden van maatregelen die de ronde deden. En hoe zat het met de relatie tussen die besparingen en andere maatregelen die net meer middelen zouden vergen, zeg maar, quid met de totaalvisie?

Het antwoord van minister Weyts verraste mij geenszins, vragensteller Meuleman wellicht ook niet, maar ze reageerde toch anderszins. Eind april, ter gelegenheid van de begrotingscontrole-2020, zouden de betrokken documenten naar het Vlaams Parlement komen, aldus minister Weyts. Meuleman wees (en daar had ze natuurlijk wél een punt) op het timingprobleem. Discretie (ook heel terecht) was in dit dossier minister Weyts’ middle name.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de besparingen in het secundair onderwijs in 2020 van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Besparingen%20in%20secundair%20onderwijs%20in%202020) (Wilfried Van Rompaey).