Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Bekwaamheidsbewijzen van leraren levensbeschouwing

18 februari 2020

Het leek wel of Jean-Jacques De Gucht de rol overgenomen had van Nadia Sminate in de vorige legislatuur. Beiden behoren nochtans niet tot dezelfde fractie. Finaal bleek (“uiteraard”, ging ik bijna schrijven) dat het antwoord op de vragen van De Gucht gewoon in het Regeerakkoord stond, waarvan later in het gesprek vragensteller De Gucht en interveniënt Koen Daniëls niet gespeend van een substantiële portie zelfvoldaanheid stelden dat ze de bewuste passage samen onderhandeld en geschreven hadden. Ik vermoed overigens dat het niet de laatste vraag om uitleg gaat zijn over dit interessedomein, want lees, terwijl ik deze regels typ, tussendoor iets over nog een ander belendend perceel.

Voorlopig ging het nu alleen over cijfers inzake het aantal leraren levensbeschouwelijke vakken met een vereist bekwaamheidsbewijs, waarover vragensteller De Gucht zijn ongenoegen uitte. Zoals al aangekondigd hierboven, verwees hij naar het Vlaamse Regeerakkoord en vroeg hoe minister Weyts die vastgestelde toestand ging aanpakken.

Die antwoordde redelijk kort en stelde in het bijzonder dat hij de aanpak daarvan voort zou bekijken in samenspraak met de erkende instanties. Wat de Moslimexecutieve betrof, zou de in het Regeerakkoord bedoelde bijscholing nu wel op punt staan en zou inhoudelijk al het nodige werk gedaan zijn.

Vragensteller De Gucht had vervolgens heel veel woorden nodig om opnieuw zijn zelfde punt te maken, maar zoomde nu specifiek in op het islamonderwijs. Hij vond de beschreven situatie absurd, zorgwekkend en kondigde in één beweging een voorstel van resolutie aan.

Interveniënt Kathleen Krekels deelde De Guchts mening. Zo’n bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs behalen was volgens haar al bij al niet zo moeilijk en ze uitte haar bezorgdheid in dit verband over de Moslimexecutieve. Interveniënt Kristof Slagmulder las daarop een stevig stukje voor uit het verkiezingsprogramma van zijn partij. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte prees Nadia Sminate’s goede voorbeeld en verdienste in dezen en gaf en passant vragensteller De Gucht enige les in gemeentelijke autonomie m.b.t. levensbeschouwelijke neutraliteit als alternatief voor diens aangekondigde resolutie. Daniëls sprak ook Slagmulder tegen door te wijzen op de controlebevoegdheid van de schooldirecteur in lessen levensbeschouwing, een nieuwe maatregel van de vorige legislatuur.

Minister Weyts vermeldde nog enkele hogescholen die intussen een lerarenopleiding islamitische godsdienst organiseerden, waarna vragensteller De Gucht het gesprek besloot met iets meer dan een in het reglement voorzien slotwoord. Hij had voorwaar zelfs nog een uitsmijter: hij legde het verband tussen een (elke!) levensbeschouwing en macht, waarna hij die gedachte alleen toepaste op religies, vreemd toch…, en ten slotte, met name als een reactie tegen de tussenkomst van interveniënt Slagmulder, kaartte De Gucht het dogmatische karakter van elke religie aan, dat uiteraard vreemd was aan zijn eigen levensbeschouwing… Zou het?

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de bekwaamheidsbewijzen van leerkrachten levensbeschouwing van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Bekwaamheidsbewijzen%20van%20leraren%20levensbeschouwing) (Wilfried Van Rompaey).