Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Werkbaarheid van het lerarenberoep

17 december 2019

Na de vragen van Loes Vandromme en Steve Vandenberghe nog een personeelsvraag. Nieuwkomer-voorzitter Karolien Grosemans had het over de werkbaarheidsmonitor, een grootschalig driejaarlijks onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Onderwijs scoorde daarin slecht voor stress, werk-privébalans en emotionele belasting. Ze verwees daarop naar het Regeerakkoord en nam duidelijk de rol inzake psychosociaal welzijn en vertrouwenspersonen over van haar partijgenote in de vorige legislatuur die niet herverkozen was, Vera Celis. Hoever stond het met een en ander?

Minister Weyts herhaalde zijn eerdere metafoor over de (te) vol geladen kar (N.B. in plaats van een heel pact had hij tijdens de bespreking van de beleidsnota en de begroting gezegd: “gefaseerd” en “projectmatig”). Meerdere gekende maatregelen en ideeën passeerden opnieuw de revue. Een actualisering van het beleidsplan van de  ad-hocwerkgroep (N.B. Zo spelt men dat woord dus) “psychosociale risico’s in het onderwijs” stond op stapel. Voorts stond er op de website van Onderwijs Vlaanderen een toolbox ter voorkoming van psychosociale risico’s. Er waren cursussen allerhande, een supervisietraject voor schoolleiders, een studiedag rond werkbaar werk en welbevinden én de opleiding van vertrouwenspersonen (intussen al zo’n 400 personen sinds 2015).

In haar repliek zag ook vragensteller Grosemans het ‘herhalingskarakter’ van haar vraag in, maar wees ook wijselijk op het vereiste geduld…

Interveniënt Steve Vandenberghe brak nog een lans voor de vliegtuigloopbanen van zijn partij van vorige legislatuur, wees op het probleem met bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs en zei terecht dat hier “alles aan elkaar vasthangt”. Zeer juist, maar net daardoor soms ook zo moeilijk, vrees ik. Interveniënt Jo Brouns herinnerde aan de bespreking van de beleidsnota: de verwachtingen aan scholen en leraren waren hoog, en hij vatte het plaatje van het psychosociaal welzijn op de onderwijswerkvloer nog eens samen. Kon dat laatste ook geen aandachtspunt zijn tijdens schooldoorlichtingen, zo vroeg Brouns nog.

Minister Weyts voegde ten slotte het idee van duaal lesgeven toe en vragensteller Grosemans beloofde geduld te oefenen. Wordt ongetwijfeld, maar liefst pas te gepasten tijde, vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkbaarheid van het lerarenberoep van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Werkbaarheid%20van%20het%20lerarenberoep) (Wilfried Van Rompaey)

.