Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Vrijstelling lesopdracht directeurs basisonderwijs

17 december 2019

Steve Vandenberghe had ook zelf nog een personeelsvraag, die voortbouwde op de eerdere maatregel waarbij bepaalde directeurs basisonderwijs vrijgesteld werden van een lesopdracht en anderen hun lesopdracht verminderd zagen met een aantal uren. Er restte volgens Vandenberghe nu nog een groep van 90 directeurs mét een lesopdracht. Kon die ook niet weg en hoeveel zou dat kosten, zo wilde hij weten.

Minister Weyts  sloot niets uit, maar vooralsnog moesten we het compromis (met meerdere positieve maatregelen, die vragensteller Vandenberghe ook erkende) dat werd gesloten en van vrij recente makelij was, respecteren, vond hij. En… zo’n nieuwe maatregel zou bijna 1 miljoen euro kosten, die dan elders in zijn begroting afgenomen zou moeten worden.

Vandenberghe deed met gekende argumenten nog een tweede poging. Interveniënt Loes Vandromme wees op de relevantie van de scholengemeenschap in dit verband. Interveniënt Koen Daniëls sloot zich aan bij de minister en interveniënt Vandromme, maar voegde nog zijn stokpaardje (‘dada’ in Karels crypto in dS Weekblad van vorig weekend) over koepels (meervoud) toe.

Voor minister Weyts was de gevraagde uitbreiding hopelijk iets voor de toekomst, waarop vragensteller Vandenberghe terecht toch even preciseerde ten aanzien van Koen Daniëls dat het aantal leerlingen in een basisschool niet relevant was voor een aantal taken van de directeur en nogmaals zijn zaak verdedigde door te wijzen op het slechts relatieve belang van 1 miljoen euro in het totale onderwijsbudget.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de eventuele vrijstelling van lesopdracht voor alle directeurs basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Vrijstelling%20lesopdracht%20directeurs%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).