Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Vlaamse Bemiddelingscommissie

17 december 2019

Kathleen Krekels vertrok van de bevoegdheid van de Vlaamse Bemiddelingscommissie en verwees naar het verslag van die commissie over het schooljaar 2018-2019. De commissie zou te weinig bekend zijn en zou al eerder in de huidige procedure ter zake willen optreden. Wat dacht minister Weyts daarvan?

Hij vertrok van een wijze, algemene ingesteldheid ten aanzien van klachtenprocedures, met zin voor redelijke evenwichten en tegen de achtergrond van zijn beleidsnota, waarin men juridisering van onderwijs wil tegengaan. Rond de naamsbekendheid was hij bereid een en ander te doen, maar hij hoedde zich ook voor een mogelijk aanzuigeffect. Voor de gevraagde aanpassing aan de regelgeving zou hij zijn administratie vragen een en ander te bekijken zonder al meteen zo’n aanpassing te beloven.

Vragensteller Krekels was daarmee niet helemaal tevreden: ze wees op het vele papierwerk én een systeemprobleem in de huidige procedure. Interveniënt Hannelore Goeman vroeg hoe die belangrijke dialoog tussen ouders, scholen en CLB’s in het nieuwe Begeleidingsdecreet zou verlopen zonder al te veel papierwerk. Interveniënt Loes Vandromme wees op een mogelijk probleem ten aanzien van de CLB’s in het huidige decreet met het oog op het nieuwe decreet: misschien kreeg de diagnosestelling nu te veel aandacht en kwamen de CLB’s door het opnemen van die toegangspoortrol in een dubbele situatie terecht, waardoor ze niet konden doen wat men eigenlijk van hen verwachtte.

Finaal bleef minister Weyts bij zijn eerder ingenomen positie. Eén zaak lijkt mij alvast duidelijk: dit wordt een van de cruciale onderwijsdossiers deze legislatuur, dat nog heel wat tijd en energie zal vergen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de Vlaamse Bemiddelingscommissie van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Vlaamse%20Bemiddelingscommissie) (Wilfried Van Rompaey).