Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Online dienstverlening van CLB's

17 december 2019

Van de CLB’s tegen de achtergrond van de Vlaamse Bemiddelingscommissie gingen we naar de online dienstverlening van die CLB’s. Loes Vandromme vertrok ook van een jaarverslag, met name dat van CLBch@t (2018-2019), dat er zeer positief uitzag. Hoe wilde minister Weyts deze online hulpverlening voor ouders en leerlingen verder ondersteunen (lees: structureel i.p.v. de nu vereiste, jaarlijkse projectaanvraag)? Was er financiële ruimte om te experimenteren met deze nieuwe tools, zoals de ontwikkeling van een ‘mijn CLB’-platform?

De minister had er wel oren naar om aan CLBch@t meer rechtszekerheid te verschaffen, maar dat moest ook samen met Welzijn bekeken worden.

Vragensteller Vandromme prees het CLB-platform, incl. CLBch@t, aan en duidde dat terecht vanuit de decretale opdrachten van de CLB’s. Interveniënt Kathleen Krekels beaamde dat en legde daarbij het accent op de netoverschrijdende samenwerking, die zij bottom up ook graag zou zien voor allerlei andere activiteiten, o.a. bijvoorbeeld bij ondersteuningsnetwerken. Interveniënt Hannelore Goeman was ook heel positief over CLBch@t, maar gelijk ook heel pessimistisch over het begrotingsplaatje ter zake. Interveniënt Koen Daniëls negeerde die budgettaire opmerking en wilde er alleen voor zorgen dat CLBch@t niet in de plaats van de JO-lijn en de Zelfmoordlijn en van heel veel andere meldlijnen (binnen Welzijn) zou komen.

Minister Weyts liet de budgettaire kritiek van Goeman niet over zijn kant gaan (projectsubsidie van 130.000 euro voor CLBch@t dit schooljaar) en beaamde gelijk de zorg van Daniëls.

Vragensteller Vandromme vond het ten slotte ook belangrijk dat netoverschrijdende samenwerking, met gelijkwaardige partners, kon groeien van  onderuit en vond dat CLB’s een belangrijke rol te spelen hadden, net zoals de minister erkende.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de online dienstverlening van de CLB's van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Online%20dienstverlening%20van%20CLB's) (Wilfried Van Rompaey)

.