Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Vlaamse examencommissie

16 juni 2020

Vragensteller Koen Daniëls legde de werkwijze van de Vlaamse examencommissie kort uit en wilde vooral de problemen voor de betrokken leerlingen in coronatijden aankaarten. Er zou veel onduidelijkheid zijn over wanneer een examen nu wel kon worden afgelegd. Hoewel hij ook alle begrip had voor de examencommissie, wilde hij alle modaliteiten kennen ter zake voor de komende periode. Op de website in kwestie las ik zelf die gevraagde modaliteiten: heropening op 26 mei 2020 met examenplanning tot 15 augustus (dus inderdaad in de zomer, in tegenstelling tot in normale tijden, en geen verlof voor de betrokken personeelsleden) en met melding van de examenplanning (binnenkort) online op het kandidatenplatform.

Minister Weyts legde die werkwijze inderdaad in detail uit en wees erop dat 19.000 examens moesten worden ingehaald vóór 15 augustus (die gepland waren tussen 16 maart en 15 juli), waarvoor het nu alle hens aan dek was voor de betrokken personeelsleden. Voor mondelinge examens werd gebruikgemaakt van videogesprekken (cf. ook assessments via Google Meet, zo weet ik uit een goedingelichte bron).

Vragensteller Daniëls schrok van dat aantal van 19.000, maar vond toch dat er meer informatie en actie nodig was. Interveniënt Kathleen Krekels voegde nog een heel particulier punt toe over examinandi van de Vlaamse examencommissie die ook aan het toelatingsexamen (tand)arts wilden deelnemen.

Minister Weyts zag voor dat laatste weinig problemen en voor het eerste wees hij nogmaals op het voortwerken van de betrokken ambtenaren tijdens de grote vakantie en op de voorrang voor wie al eerder ingeschreven was voor een verplichte infosessie. Onder controle dus.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het behalen van een kwalificatie via de examencommissie van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Vlaamse%20examencommissie) (Wilfried Van Rompaey).