Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Ondersteuning van schooldirecteurs

16 juni 2020

Loes Vandromme had de eer om in deze erg lange vergadering de laatste vraag te stellen. Door het online format kon ik niet zien wie van de onderwijscommissarissen nog present waren, buiten de vragensteller, de voorzitter en de ene interveniënt. In coronatijden was het al weleens gegaan over schooldirecteurs. Nu ging vragensteller Vandromme terug naar het onderzoek van professor Geert Devos en anderen (uit 2018): ‘Stress en welbevinden bij schoolleiders: een analyse van bepalende factoren en van vereiste randvoorwaarden’, dat voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits had laten uitvoeren. Vandromme voegde daar nog een ander initiatief (op de valreep) van de vorige legislatuur aan toe: een resolutie over een plan voor het basisonderwijs. Inderdaad, naast andere, ook een van de grotere dossiers voor deze legislatuur, zoals het Regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs lieten zien. Er was aan die resolutie al enig gevolg gegeven, maar hoe zat het met de ondersteuning voor de schooldirecteurs en quid met de timing?

Gelinkt aan corona (toch inderdaad, ook weer dat, maar terecht), vertelde minister Weyts opnieuw dat verhaal van ontwikkelingen en acties, incl. een grote appreciatie voor de directeurs. Volgde dan een gedetailleerde toelichting van het zgn. reguliere beleid in dezen, mét ook enkele bedragen, zoals gepland aan het begin van de legislatuur en intussen ook al deels uitgevoerd of op de sporen gezet. Het was voorts nog work in progress, in samenspraak trouwens met de sociale partners, waarvoor de minister opnieuw expliciet zijn appreciatie herhaalde.

Vragensteller Vandromme gaf vervolgens ook een omstandige, familiale toets aan haar betoog, incl. een restaurantmetafoor (nwvr: Vandromme verwees ook naar haar eigen eerdere jongleerbordmetafoor in een plenaire vergadering... het bleef dus in de familie, tweemaal zelfs), waarin de vele taken van een directeur opgelijst werden en de nood aan ondersteuning daarbij.

Interveniënt Roosmarijn Beckers ondersteunde Vandrommes betoog en uitte ook haar appreciatie van het vele werk van de directeurs. Interveniënt-voorzitter Karolien Grosemans had bijkomende vragen over projecten inzake modelcompetentieprofielen voor schoolleiders en waren er al verdere stappen gezet in eerdere acties met betrekking tot het voeren van een psychosociaal welzijnsbeleid?

Minister Weyts had al die informatie niet meteen bij de hand, maar zou dat nakijken. Vragensteller Vandromme rondde af met haar intentie om positieve communicatie over het leraarschap (cf. eerdere vraag om uitleg over het TALIS-rapport) door te trekken naar de directeurs en hen daarmee een hart onder de riem te steken. Prima!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning van schooldirecteurs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Ondersteuning%20van%20schooldirecteurs) (Wilfried Van Rompaey).