Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Mentaal welzijn van studenten en corona

15 juni 2020

Eerlijk gezegd, deze twee verwante vragen om uitleg van twee jonge Vlaams Parlementsleden, Stijn Bex en Brecht Warnez, leken mij nogal aan de vroege kant te komen. De resolutie waarnaar de eerste verwees, was er nog maar sinds de plenaire vergadering van 20 mei. En het projectplan (onder de hoede van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)) waarover de tweede enkele vragen stelde, had minister Weyts  nog maar aangekondigd in de plenaire vergadering van 27 mei. De vacature van de projectcoördinator in kwestie en de samenvatting van het project stonden op de VVS-website gedateerd op 11 juni, deze dag zelf dus.

Vragensteller Bex citeerde nog enkele andere, precorona bronnen, waarmee hij het thema nog wat verder openbrak. Wat waren de maatregelen van de minister op korte en lange termijn? Idem bij vragensteller Warnez die specifiek het wat, hoe, hoeveel en wanneer van het VVS-project wilde kennen.

Voor de zoveelste keer vertelde minister Weyts over zijn wekelijkse overleg met het hoger onderwijs, incl. VVS. Hij somde enkele bedragen voor maatregelen op (bv. 1,5 miljoen euro voor de studentenvoorzieningen (STUVO’s) van de instellingen), legde het VVS-project uit en was nog in dialoog met de hogeronderwijsinstellingen voor nog een bijkomend project, maar dat was nog embryonaal.

Vragensteller Bex had bij het aangekondigde onderzoek in het VVS-project specifieke aandacht voor allerlei (kwetsbare) subgroepen bij de studenten en wilde per se die 1,5 miljoen euro ‘kleuren’. Vragensteller Warnez was benieuwd naar de concrete besteding van die middelen en vroeg of het vermelde onderzoek slechts het startschot was voor een plan ter zake.

Toen de interventies van Hannelore Goeman en Kristof Slagmulder vervolgens langer dreigden uit te vallen, greep voorzitter Karolien Grosemans gelukkig in (“Ik ga timen.”). Althans dat was haar intentie, die voor het verdere vervolg van deze marathonvergadering toch niet echt succesvol bleek. Ook Koen Daniëls kwam nog tussen en zijn reflectie rond “prestatiedruk” vond ik wel des te relevanter.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het uitvoeren van de resolutie van het Vlaams Parlement over de ondersteuning van studenten naar aanleiding van de coronacrisis van Stijn Bex en over een plan voor het mentale welzijn van studenten van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Mentaal%20welzijn%20van%20studenten%20en%20corona) (Wilfried Van Rompaey).