Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Bevraging VSK einde schooljaar

16 juni 2020

Elisabeth Meuleman verwees, spijts de opnieuw enorm slechte geluidskwaliteit in deze videovergadering, naar de hoorzitting met Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), en met een tiental scholieren op 2 juni en citeerde een aantal vaststellingen uit een nieuwe VSK-bevraging, nu in verband met het afsluiten van het schooljaar. Een coronagerelateerd thema dus. Ondanks de problemen dacht vragensteller Meuleman dat er uit de coronacrisis echt wel ook positieve lessen te trekken waren. Heel terecht, dacht ook ik. Ook eens een positief geluid. Het viel me op. Wat was de reactie van minister Weyts op de voorgestelde bevindingen, eerst en vooral op korte termijn, bijvoorbeeld wat de duidelijkheid over terugkeer en evaluaties betrof, en anderzijds op langere termijn, wat het welzijn en de groeiende ongelijkheid betrof?

Minister Weyts schetste het ruimere communicatieverhaal… opnieuw, incl. het deel over evalueren in de eindfase van dit schooljaar, de getroffen decretale maatregelen én de betrokkenheid van de VSK. Kortom, een accurate weergave van de voorbije weken. Voor het schooljaareinde nu zou de minister de daaropvolgende week nog proberen om samen met de GEES een praktische oplossing te vinden voor de vraag naar proclamaties.

Vragensteller Meuleman herhaalde vervolgens een en ander, ook haar bezorgdheid over de ongelijkheid tussen leerlingen (cf. de meest kwetsbare leerlingen), en stelde een bijkomende vraag over één Mechelse casus, waarin blijkbaar voor de derdejaarsleerlingen secundair onderwijs niet meer aan afstandsleren gedaan zou worden tot het einde van het schooljaar. Na protest van ouders zou dat voornemen bijgestuurd zijn. Interveniënt Jo Brouns herhaalde wat er bij een voorgaande coronavraag van Jan Laeremans al gezegd was over die meest kwetsbare leerlingen. Interveniënt Koen Daniëls herhaalde een en ander nog een stuk uitgebreider en ging vooral in op de vraag naar de proclamaties. De realistische manier waarop, tenminste wat dat laatste betrof, kon ik wel appreciëren.

“Ik heb daar weinig aan toe te voegen.”, zo reageerde minister Weyts. Wat in Mechelen zou gebeuren, was niet de bedoeling, maar de minister ging er niet verder op in. Het bleek ineens ook niet meer zo zeker voor vragensteller Meuleman, die gelijk ook nog een van haar bijkomende vragen/suggesties herhaalde in verband met een bijkomende belronde door de onderwijsinspectie naar de scholen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de bevraging door de Vlaamse Scholierenkoepel van scholieren over het einde van het schooljaar van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Bevraging%20VSK%20einde%20schooljaar) (Wilfried Van Rompaey).