Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Uitstel hervorming secundair onderwijs

17 januari 2018

Het probleem met de parlementaire functie van “vragen om uitleg stellen in de Commissie voor Onderwijs” is dat er heel veel vragen worden gesteld, waardoor puur agendagewijs sommige vragen pas veel later dan de indieningsdatum op de agenda gezet kunnen worden en dat laatste heeft dan weer tot gevolg dat sommige vragen intussen (wat) achterhaald zijn en er ook heel wat herhaling dreigt. Dat was met deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez het geval, die overigens geen echte vraag leek. Na herhaling van al haar gekende kritische punten met betrekking tot de modernisering secundair onderwijs sloot ze, zonder vraag, af met haar wens “Hopelijk kunt u daarop ingaan”.

Niet onverwacht ging minister Crevits dat niet doen. Ze beargumenteerde alleen het uitstel van de ingangsdatum van de modernisering naar 1 september 2019 en stelde dat er uitgebreid over zou kunnen worden gepraat wanneer de decretale tekst in het voorjaar in het Vlaams Parlement zou worden behandeld (later in de vergadering viel de datum van 1 maart 2018). “Vragensteller” Gennez had niet gemerkt dat haar bijkomende vraag over de twee getuigschriften basisonderwijs diezelfde namiddag geprogrammeerd stond en op het antwoord daarop moest ze dus wachten.

Dan volgde een omstandige tussenkomst van diverse interveniënten uit de meerderheid (Koen Daniëls, Ann Brusseel, Jos De Meyer en Kathleen Helsen) met, -- je raadde het al --, inderdaad die al vermelde herhaling van diverse zaken die al meermaals in deze commissie de revue zijn gepasseerd.Wel een leuk weetje was bijvoorbeeld het feit dat onderwijscommissaris Daniëls het intussen bekende, naar eigen zeggen uiterst transparante A3’tje met de hele so-structuur zelfs bij zich had op festiviteiten van nieuwsjaarsavond. Of bedoelde hij oudejaarsavond? Hoe dan ook, een man met een missie dus. Overigens werden er inhoudelijk wel enkele spijkers met koppen geslagen.

De minister voegde daar nog een aantal pertinente punten over STEM aan toe, terecht.

Het “slotwoord” van de vragensteller was ten slotte iets langer dan men van een slotwoord zou mogen verwachten. Het zij zo, haar standpunt was heel duidelijk. De kloof met dat van de meerderheid was dat ook.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het uitstel van de hervorming secundair onderwijs van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

 Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Uitstel%20hervorming%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)