Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Inschrijvingsproblematiek

17 januari 2018

Alle vragen hebben meestal wel een bepaalde relevantie, maar de politiek meer delicate vragen hebben misschien toch nog een ietsje meer relevantie dan andere. Voor twee vragen van de laatste soort moesten we wachten tot 16.45 u. Twee vragen van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman: eerst deze over de inschrijvingsproblematiek (lees: Inschrijvingsdecreet, waer bestu bleven?). Vragensteller Meuleman lijstte, op basis van een brief d.d. 30 juni 2017 van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse, nogmaals de knelpunten van het huidige Inschrijvingsdecreet op. Een gekende c.q. bekende problematiek.  Meuleman stond latere en uniformere inschrijvingsdata voor en vond daarvoor nog bijkomende argumenten in het zgn. Transbaso-onderzoek, dat eerder al aan bod was gekomen in het Vlaams Parlement. Volgde minister Crevits de redenering van vragensteller Meuleman en wilde zij alvast het initiatief nemen om in afwachting van een wijziging van het Inschrijvingsdecreet (nwvr: bij de vraagstelling zelf liet Meuleman na om nog eens te wijzen op de perikelen daarrond binnen de meerderheid) een gemeenschappelijke inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen te onderzoeken en in te voeren?

Minister Crevits kende de problematiek ook van het LOP Antwerpen en het LOP Gent (secundair onderwijs). Globaal was ze het verzoek van de vragensteller genegen, maar de minister had nog vragen over de precieze rol van de overheid in dezen. Ze beëindigde de eerste ronde veelbetekenend met “Afhankelijk van hoe we nu verder afspreken, kan ík daarin initiatief nemen of het Parlement. Ik luister graag naar de verschillende standpunten.”

Toen kon Meuleman zich even niet inhouden en verwees, zonder die bij naam te noemen, naar de zgn. “Kopenhagen-demarche” van de minister in dat andere “parlementaire” dossier van de einddoelen. Ook de vragensteller was benieuwd naar de reacties van de andere fracties.

Koen Daniëls begon voor zijn fractie. Een meer eenvormig moment van inschrijvingen zou voor veel scholen een goede zaak zijn, maar dan moest nog bekeken worden wat 'later' precies betekende. Dat was echter nog iets anders dan CAR's (centraal aanmeldingsregister) met dubbele contingenteringen uniform uitrollen over heel Vlaanderen.
Caroline Gennez zag een consensus bij Groen, CD&V en sp.a., maar bleef ook wel voorstander van de zgn. sociale mix en van een Vlaanderenbreed CAR (dus voor iedereen).
Jo De Ro kon vanuit zijn fractie alleen maar volmondig ja zeggen op één datum die later viel en één centraal aanmeldingsregister. Hij verwees daarbij impliciet naar het al geleverde werk in een kerngroep van de meerderheid over dit thema en trok het verder open naar Brussel, de Vlaamse Rand en Wallonië.
Als lid van die kerngroep kon commissievoorzitter Kathleen Helsen ook niet achterblijven: oké voor die latere inschrijvingsdatum, maar ook voor een deadline.

Minister Crevits herhaalde, inzake zo’n CAR, dat de overheid weliswaar zo’n platform eventueel zou kunnen aanbieden, maar betwijfelde of dat voor heel Vlaanderen moest. Er was geen consensus over de sociale mix, aldus nog de minister. Ze liet de zaak nog even aan de kerngroep over en besloot met een laconiek: “Geef me een seintje”, woorden die in het parlementaire verslag blijkbaar zijn weggevallen.

Vragensteller Meuleman vatte samen, maar verbond ook wel twee zaken met elkaar: “Voor mij begint u met een vaste datum, en dan zal blijken dat een centraal aanmeldingsregister nodig zal zijn, maar idealiter voert u dat meteen samen in. Ik hoor zeer duidelijk ‘ja’ bij CD&V, Open Vld, sp.a en bij ons. Ik hoor de N-VA nog wat aarzelen (…) Ik hoop dat ook de N-VA in dezen bereid zal zijn om mee te stappen in op zijn minst die centrale inschrijvingsdatum, mijnheer Daniëls.” Wordt nu wellicht op korte termijn vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over problemen met de verschillende inschrijvingsdata en het vastleggen van een gemeenschappelijke inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Inschrijvingsproblematiek) (Wilfried Van Rompaey)