Commissie Onderwijs 09-11-2017 – Werkingsmiddelen van scholen

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement. Het was weer ’s wat anders: een in oorsprong schriftelijke vraag, waarvan de antwoordtermijn ruim overschreden was; tijdens een eerdere (besloten) regeling van de werkzaamheden omgezet in een reguliere vraag om uitleg; en nu, door de aard van de zaak, ‘schriftelijk’ afgehandeld. Een enorm en interessant overzicht van de totale werkingsmiddelen (met aparte vermelding van de SES-middelen per criterium) voor de diverse soorten scholen van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2016-2017 met vermelding van leerlingenaantallen (per schooljaar) en aantallen personeelsleden.
Vragensteller Caroline Gennez zei dat het een uitgebreide vraag was, die het mogelijk moest maken om de evolutie van de financiering van het onderwijs in kaart te brengen. Eerlijk gezegd, zelf lees ik alleen totale bedragen over die hele periode (cf. de vermelde bijlagen in het verslag), maar geen bedragen per schooljaar en dus ook geen evolutie. Vragensteller Gennez stelde dat overigens ook zelf vast, nadat ze haar tweede vraag in deze commissievergadering had gesteld (cf. vragen over modernisering so elders op deze pagina’s).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkingsmiddelen van scholen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-11-2017%20%E2%80%93%20Werkingsmiddelen%20van%20scholen) (Wilfried Van Rompaey).