Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Inkanteling van ‘leren en werken’ in ‘duaal leren’

15 januari 2020

Loes Vandromme had het Vlor-advies over de inkanteling van het stelsel leren en werken in het systeem duaal leren gelezen, dat nog door de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, gevraagd was. Ze haalde stuk voor stuk de heikele punten uit het advies (verschillende leerwegen voor verschillende leerlingen profielen, inperking van de toegang tot de aanloopfase en de naadloze flexibele trajecten (NAFT’s), dialoog met de minister om beide stelsels te optimaliseren). Het SERV-advies over hetzelfde thema lag in dezelfde lijn. Wat ging minister Weyts daarmee doen?

De minister schetste kort de geschiedenis ter zake, maar het lopende schooljaar was slechts een startjaar. Hij waarschuwde dan ook voor te snelle grote conclusies. Zijn administratie hield actief een oogje in het zeil. De minister zou wel loyaal het Decreet duaal leren uitvoeren: dus mét inkanteling van leren en werken in het duaal leren. In eerste instantie moest nu gezorgd worden voor de uitwerking van duaal leren op het niveau van de tweede graad. Te bekijken viel of het individuele leertraject uit het stelsel leren en werken behouden zou kunnen blijven bij de overgang naar duaal leren. En ten slotte moest de complexiteit van dit hele verhaal onder controle gehouden kunnen worden.

Vragensteller Vandromme en haar fractie schaarden zich volledig achter duaal leren en vonden dat die leerweg alle kansen moest krijgen om uit te groeien tot een pijler van het onderwijs zoals die altijd bedoeld was geweest. Maar ze bleef ook aandacht vragen voor enig maatwerk (cf. dat individuele leertraject), met name voor die leerlingen die niet arbeidsrijp, niet arbeidsbereid en/of schoolmoe zijn.

Ook interveniënt Koen Daniëls maakte dat onderscheid tussen die diverse leerlingenprofielen, mét dus ook een andere aanpak en ondersteuning want andere noden. Hij rekende op duidelijke cijfers van de administratie over de ontwikkelingen ter zake in het veld. Interveniënt Sehame El Kaouakibi dacht dat de twee commissarissen vóór haar complementair spraken. Eerlijk gezegd, ik dacht dat zij gewoon net hetzelfde gezegd hadden. El Kaouakibi leek het ook eens met hen te zijn, maar zij vond anderzijds ook dat de zgn. NEETs at Risk (Not in Education, Employment, or Training) sneller dan nu begeleid zouden kunnen worden naar onder andere trajecten duaal leren, in samenspraak tussen VDAB, Werk en Onderwijs.

Minister Weyts herhaalde eigenlijk alweer al zijn terechte punten. Vragensteller Vandromme betoogde nog dat de centra voor leren en werken heel snel duidelijkheid wilden over hun toekomst en herhaalde in verband daarmee de noodzaak op korte termijn aan overleg met de NAFT-aanbieders.   

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de inkanteling van het stelsel 'leren en werken' in het systeem 'duaal leren' van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Inkanteling%20van%20%E2%80%98leren%20en%20werken%E2%80%99%20in%20%E2%80%98duaal%20leren%E2%80%99) (Wilfried Van Rompaey)

.