Commissie Onderwijs 08-02-2018 – Renovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel

13 februari 2018

Een pertinente opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Ann Brusseel. De situatie van haar dossier was op zijn zachtst gezegd schrijnend te noemen, zo bleek. Het ging niet alleen om de alsmaar opschuivende startdatum van een hoogdringende totaalrenovatie van het Brusselse Koninklijk Conservatorium, maar ook om daarmee verbonden financiële complicaties voor de betrokken Erasmushogeschool.

Minister Crevits deelde Brusseels frustratie. Ze lijstte de verschillende acties ter zake op, mét vermelding van wie waarvoor bevoegd was. Tot en met een antwoordbrief van minister Didier Reynders, die wees op een aantal aandachtspunten en voorzorgen, zoals de Brusselse regelgeving inzake beschermde monumenten en de vertraging die opgelopen was door rechterlijke procedures naar aanleiding van de toewijzingsprocedure van de studie in kwestie. De opening van de offertes voor het masterplan was nu tegen 21 maart 2018 gepland.

Inzake de financiële complicaties voor de Erasmushogeschool had de minister evenmin goed nieuws. Ze lichtte de regelgeving toe, maar wilde wel een en ander ook bekijken met haar collega voor Brussel in de Vlaamse regering, Brusseels partijgenoot Sven Gatz.

Dan volgde een prachtige politieke tussenkomst van vragensteller Brusseel, waarvan niet alleen ik maar volgens mij alle aanwezigen genoten hebben. Een pareltje van welsprekendheid voorwaar en dat schrijf ik zelfs zonder enige ironie, maar echt gemeend!

Interveniënt Koen Daniëls vond dat het echte probleem in dezen was dat er te veel betrokken instanties waren die gemakkelijk naar elkaar konden wijzen. Daarin overigens prompt, met bevestiging door vragensteller Brusseel, tegengesproken door minister Crevits, voor wie de verantwoordelijkheden wél duidelijk waren. Interveniënt Paul Cordy maakte ook nog even een communautaire opmerking. Maar finaal prees vragensteller Brusseel het engagement van de ministers Crevits en Gatz en ze vond dat we een beetje trotser zouden mogen zijn op en moesten zorgen voor bv. zo’n prachtige concertzaal. Terecht!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de renovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2008-02-2018%20%E2%80%93%20Renovatie%20van%20het%20Koninklijk%20Conservatorium%20van%20Brussel) (Wilfried Van Rompaey).