Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Schoolprestaties van jonge mantelzorgers

12 november 2019

Een totaal andere vraag dan, waarover ik tot nog toe niets gehoord had in deze commissie. Steven Vandenberghe verwees naar het boek (Jonge mantelzorgers op school (2019); cf. ook het project “Samen naar een MANTELZORG-vriendelijke school”) van twee jonge ervaringsdeskundigen inzake mantelzorg, Kathleen van Walle en Julie Vanderlinden, en naar het mantelzorgplan, ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen. Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020’, van voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen. In dat laatste was er ook aandacht voor onderwijs. Was minister Weyts van een en ander op de hoogte en zou hij daarop voortwerken?

Elisabeth Meuleman had een soortgelijke vraag, maar zij legde expliciet de link met de negatieve impact van mantelzorg op de schoolprestaties van de betrokken jongeren. Dat thema bleek nog te ontbreken in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord, wat Onderwijs betrof. Meuleman verwees naar de zgn. Kinderrechtencoalitie, die ook aandacht had voor jonge mantelzorgers, en had daarover een ganse reeks vragen aan minister Weyts.

De onderwijsadministratie bleek inderdaad ook betrokken te zijn bij de stuurgroep rond jonge mantelzorgers in het kader van het vermelde Vlaamse mantelzorgplan. Er liepen ter zake twee wetenschappelijke onderzoeken die een antwoord zouden bieden op een aantal van de gestelde vragen. Minister Weyts vatte kort enkele relevante elementen samen uit vorige legislaturen (hervorming van de leerlingenbegeleiding en continuüm van zorg).

 

In haar inleiding had vragensteller Meuleman het al vermeld: in 2018 had inderdaad Katrien Schryvers (plaatsvervangend lid van de Commissie Onderwijs) twee schriftelijke vragen (naast een vraag om uitleg) gesteld aan toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits. Schryvers was nu dan ook een heel logische interveniënt en blij met de vragen van de collega’s. Zij legde nog eens de hele voorgeschiedenis uit en meldde op grond van een recente vraag aan de nieuwe minister van Welzijn Wouter Beke dat een bepaald onderzoek in dezen nog liep. De resultaten zouden begin 2020 bekendgemaakt en dan hopelijk besproken worden. Ten slotte verwees Schryvers ook nog naar het specifieke statuut van mantelzorgende student in enkele universiteiten en hogescholen (o.a. UC Leuven-Limburg (voor De Standaard-abonnees), Hogeschool West-Vlaanderen, VIVES, …).

Interveniënt Koen Daniëls wees erop dat leraren wel in staat zouden moeten worden gesteld om op de hoogte te zijn van het eventuele mantelzorgstatuut van hun leerlingen/studenten en de verschillen in aantallen jonge mantelzorgers tussen Samana en het Expertisepunt Mantelzorg vond hij toch wel groot, inderdaad.

Minister Weyts beaamde de ook voordien vermelde waarschuwing van Daniëls rond kerntaken en legde de link met eventuele planlast. Voor het overige herhaalde hij wat er aan onderzoeken liep met het oog op een eventuele latere bijsturing van het mantelzorgbeleid.

Niet onverwacht liet het hele gesprek geen politieke onenigheid zien, integendeel.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een mantelzorgvriendelijke school van Steve Vandenberghe en over de schoolprestaties van jonge mantelzorgers van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Schoolprestaties%20van%20jonge%20mantelzorgers) (Wilfried Van Rompaey).