Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Promotie van meertaligheid in Brusselse regering

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

Minister Weyts was duidelijk over de cijfers m.b.t. de kennis van het Nederlands en het Frans en over de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling. Evenzo over wat de Vlaamse Gemeenschap deed voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hij stond ook open voor samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap ten aanzien van de officiële talen en elkaars taal. Hij zou zeker het gesprek aangaan met Sven Gatz.

Vragensteller Tavernier was wat minder gerust in de zaak en riep minister Weyts op waakzaam te blijven voor een soort ‘vergewestelijking’ van het onderwijs in Brussel. Ze had grote vragen bij zgn. meertalig onderwijs en benadrukte een betere kennis van het Nederlands.

Interveniënt Hannelore Goeman wist te melden dat de Brusselse regering inderdaad van plan was om te onderzoeken op welke manier ze scholen kon ondersteunen die een echt tweetalig curriculum wilden aanbieden, dus lessen in het Nederlands en het Frans. Dat zou een vraag zijn van vele Brusselaars, ook Nederlandstalige. Er was volgens haar geen bevoegdheidsprobleem voor de oprichting van zulke tweetalige, gemeentelijke scholen. Zelfs federale subsidies zouden mogelijk zijn. Ze wilde vragensteller Tavernier ook geruststellen. Eentalig Nederlandstalige en Franstalige scholen bleven ook nodig. Interveniënt Stijn Bex ondersteunde Goeman volledig en herhaalde eigenlijk nog eens het hele verhaal. Maar dan werd het gesprek ineens toch een stuk pittiger door de interventie van Koen Daniëls: hij had vragen bij de onderwijsbevoegdheid waarover Goeman gesproken had en jende Bex wat met het woord “dogma”, waarna hij toch terecht de vinger op de Brusselse capaciteitswonde legde… Vervolgens zinspeelde Bex nog heel even op een eventuele functieverandering van Daniëls…

Minister Weyts sloot zich aan bij zijn partijgenoot Daniëls over de gestelde bevoegdheidskwestie en dito mogelijke federale subsidies en vond het  in dit dossier beter om van tweetaligheid dan van meertaligheid te spreken. Hij zou daarin een bondgenoot zijn.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanstelling van een minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de promotie van meertaligheid van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Promotie%20van%20meertaligheid%20in%20Brusselse%20regering) (Wilfried Van Rompaey).