Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Onderwijs voor hoogbegaafden

13 november 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 hadden ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met driehonderd handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, zo wist Roosmarijn Beckers. Zij verwees ook naar het nieuwe Regeerakkoord. Hoe ging minister Weyts aan die doelgroep aangepast onderwijs aanpakken?

Hij legde uit wat nu al mogelijk was en bestond (handelingsgericht diagnostisch protocol voor cognitief sterk functionerende leerlingen) voor die doelgroep. Hij zou daar 500.000 euro recurrente middelen voor uittrekken. Binnen het kader van het nieuwe begeleidingsdecreet en een nieuw ondersteuningsmodel zou voorts onderzocht worden hoe de ondersteuning van deze leerlingen verder geïntensifieerd zou kunnen worden.

Interveniënt Loes Vandromme citeerde uit de resolutie over dit thema aan het ultieme eind van vorige legislatuur en had, weliswaar met enige vertraging, de beleefdheid om daarbij haar collega Kathleen Krekels expliciet te vermelden. Prima. Uiteindelijk was toen inderdaad de N-VA-fractie de stuwende kracht achter die resolutie van de meerderheid. Kathleen Krekels intervenieerde dan ook uitvoerig zelf vanuit haar eigen ervaring, waarbij ze overigens ook enige zin voor realisme en nuance pleegt te tonen: bestaande kennis over het thema zou beter verspreid moeten worden (een zaak van professionalisering voor leraren/scholen), zgn. basiszorg ook voor hoogbegaafden, eventueel meer groeperen van zulke leerlingen, en het verschil tussen basis- en secundair onderwijs.

Minister Weyts ging ten slotte in op het al of niet voorzien in aparte onderwijsinstellingen voor deze doelgroep. Hij verwees daarvoor naar het basisbeginsel van inclusief onderwijs, maar ook naar de vrijheid van onderwijs. Extra financiële middelen zouden toch in eerste instantie naar “normaal begaafden” gaan zodat voor hen alvast de inclusie-idee meer realiteit zou worden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Onderwijs%20voor%20hoogbegaafden) (Wilfried Van Rompaey).