Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Inschrijvingsdecreet en centraal aanmeldingssysteem

13 november 2019

De tweede vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in deze commissievergadering had betrekking op een onduidelijkheid i.v.m. het zgn. Inschrijvingsdecreet. Het meest recente stuk van de geschiedenis van dat decreet (zeg maar, van einde 2018 over de goedgekeurde versie van mei 2019 tot het persbericht van minister Weyts op 25 oktober 2019) samen met de aangekondigde wijzigingen voor de toekomst (inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022): het is inderdaad allemaal niet zo eenvoudig te volgen.

Minister Weyts zei dat ook met zoveel woorden in zijn antwoord. Hij legde de link met het capaciteitsthema en de geplande 500 miljoen euro aan extra investeringen. Op basis van de huidige regelgeving kregen de scholen en gemeenten een maand langer (tot 15 december) om te beslissen wat ze zouden doen met hun aanmeldingsprocedure.

Interveniënt Stijn Bex betwistte de juridische geldigheid van de manier waarop de minister het uitstel van het Inschrijvingsdecreet van mei 2019 geregeld had, nl. per omzendbrief (voor basisonderwijs; voor secundair onderwijs)

in plaats van via een decreet. Interveniënt Hannelore Goeman riep de minister vooral op om zo snel mogelijk in overleg te gaan met die besturen, met de lokale overlegplatforms die vandaag wel planden om vanaf volgend jaar met een centraal aanmeldingssysteem te werken, om te kijken hoe hij die eventueel zou kunnen ondersteunen.

Minister Weyts erkende dat een decretaal initiatief nu inderdaad nodig was: dat zou dan alleen handelen over het uitstel van het Inschrijvingsdecreet van mei 2019. Minder dan een week later werd de daad bij het woord gevoegd met een voorstel van decreet van de meerderheid in de plenaire vergadering van 13 november 2019, dat werd aangenomen met 80 stemmen voor, geen tegen en 36 onthoudingen.

Maar nadien (cf. supra) zou de minister werken aan een nieuw Inschrijvingsdecreet (nl. met de elementen zoals in het Regeerakkoord vermeld werden) met het oog op de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022. Met andere woorden, als ik het nog kan volgen, zal dan het decreet van mei 2019, dat na zovele vijven en zessen tot stand gekomen was (N.B. eerst de lange aanloop, dan de goedkeuring, dan het belangenconflict (weet je nog?), dan een tijdelijke noodingreep, en finaal toch de goedkeuring), nooit als zodanig gegolden hebben, want de nieuwe Vlaamse regering heeft bijkomende, nieuwe wijzigingen (aan het decreet van mei 2019, mag ik aannemen) in petto. Tja… Hopelijk komt er ooit eens enige stabiliteit in dat verhaal want de geschiedenis van die hele inschrijvingskwestie vanaf het GelijkeOnderwijsKansendecreet van Marleen Vanderpoorten (2002!) tot nu munt net daar allerminst in uit.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Inschrijvingsdecreet, met name over de plannen voor het centraal aanmeldingssysteem van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Inschrijvingsdecreet%20en%20centraal%20aanmeldingssysteem) (Wilfried Van Rompaey).