Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Fusies van scholen in secundair onderwijs

13 november 2019

De vraag om uitleg van nieuwkomer Roosmarijn Beckers was verwant aan de vraag van Koen Daniëls op 24 oktober 2019, erg recent dus, maar vragensteller Beckers liet haar vraag wat meer aansluiten bij de invoering en de mogelijkheden van de zgn. modernisering secundair onderwijs, incl. de vraag naar middelen voor zgn. domein- en campusscholen.

In de context van de vrijheid van onderwijs legde minister Weyts heel accuraat de regelgeving ter zake uit: diverse mogelijke schoolmodellen, rollen van overheid en onderwijsveld, fusies en andere herstructurering van en binnen scholen en de participatieregeling daarbij. De financiële vraag liet hij onbeantwoord.

Interveniënt Jo Brouns trok het schaalvergrotingsaspect (cf. efficiëntieredenen) in dezen ruimer open naar andere organisaties en bedrijven en was er voorts nogal gerust in wat onderwijs in dit verband betrof. Interveniënt Arnout Coel hoopte voor de ‘Leuvense casus’ (N.B. bij de eerdere vraag om uitleg van Koen Daniëls verwees ik er al naar) dat het betrokken schoolbestuur nog eens goed zou nadenken en in overleg treden met het lerarenkorps en de betrokken ouders en leerlingen. Los van mogelijke schaalvoordelen, waar ook hij vóór was, voegde Koen Daniëls nogmaals zijn gekende standpunt ter zake toe aan dat van zijn partijgenoot Coel.

Daaraan hoefde de minister nog weinig toe te voegen, maar de budgettaire vraag bleef onbeantwoord. Wellicht iets voor de begrotingsbespreking op 14 november.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over de fusies van scholen in het secundair onderwijs van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Fusies%20van%20scholen%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.