Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Drugproblematiek in onderwijs

11 oktober 2017

Een beetje een ongewone commissievergadering doordat er tegelijkertijd een vergadering was van de kerngroep “eindtermen”, waarin vanuit de Onderwijscommissie zetelen: Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman. Kris Van Dijck kwam zo op de voorzittersstoel terecht.

Er was tijdens de zomer een krantenartikel verschenen met cijfers over het aantal processen-verbaal dat voor drugsgerelateerde feiten in, op of rond scholen opgemaakt werd de voorbije jaren. Dat was het uitgangspunt voor onderwijscommissaris Paul Cordy om beleid daarover breed te bevragen: hij vroeg naar cijfers, die eerder aan een schriftelijke vraag deden denken, maar ook naar alle mogelijke aspecten die tot zo’n beleid zouden kunnen behoren.

Het antwoord van minister Crevits was niet onverwacht kort. Onderwijsinstellingen hoeven geen cijfers in dit verband door te geven aan de overheid en ze voeren zelf een drugsbeleid. Voorts is er wel de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), die onderzoek doet en scholen ondersteunt. Minister Vandeurzen (Welzijn) heeft wel een overeenkomst met VAD waarin ondersteuning voor scholen is gevat.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de drugproblematiek in het onderwijs van Paul Cordy” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Drugproblematiek%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).