Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Zorgbeleid in MPI’s

10 maart 2020

Een loodzware agenda, zei voorzitter Karolien Grosemans terecht aan het begin van de zitting. Een week eerder was er wegens het krokusreces geen vergadering geweest en bepaalde onderwijscommissarissen zijn sowieso al erg productief wat vragen betreft. Men was dan ook een halfuur vroeger dan normaal begonnen en de gedisciplineerdheid inzake timing was al een stuk beter deze vergadering. De twee nog toegevoegde vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman had ik vooraf zelfs niet opgemerkt en dus ook niet “live” meegemaakt, maar leve de techniek, dus geen probleem. Over het “historische” moment van de vergadering lees je nog iets elders op deze pagina’s…

Maar dus nu eerst de eerste vraag van de vergadering: van een neofiet-niet-onderwijscommissaris, Maurits Vande Reyde. Twee dagen eerder had hij al een verwante vraag om uitleg gesteld aan minister van Welzijn Wouter Beke. Hij verwees voor zijn vraag ook naar de conceptnota van zijn partijgenote Daniëlle Vanwesenbeeck op de valreep vorige legislatuur over de rechten van internen en het kwaliteitskader van internaten (alleen toegelicht, niet besproken). Er heerste blijkbaar allerlei onduidelijkheid in het landschap van de internaten buitengewoon onderwijs. Vragensteller Vande Reyde had het over de integriteit van de kinderen en jongeren in zulke internaten (voorzieningen voor kinderen met een verhoogde hulpvraag) en over klachtencasussen die in de media verschenen waren. Overigens bleek er ook wel reden te zijn om het in dit verband te hebben over de “gewone onderwijsinternaten”.

Minister Weyts klaarde een en ander uit over de verschillende soorten instellingen, inclusief de verdeling van de bevoegdheden inzake kwaliteit tussen hem als onderwijsminister en de besturen van internaten en scholen. Hij verwees ook naar toekomstig beleid, ook samen met Welzijn, zoals bedoeld in zijn beleidsnota (p.40).

Interveniënt Kathleen Krekels  vroeg ook aandacht voor de gewone onderwijsinternaten die door de thematiek van kwetsbare kinderen ook gevat worden zonder specifieke ondersteuning en zelfs mét extra problemen voor de betrokken leraren die soms belangrijke informatie over zulke kinderen missen.

Na nog een grapje over zijn partijgenoot Theo Francken voegde de minister nog expliciet het budgettaire groeipad in dezen toe dat ervoor moest zorgen dat àlle kinderen goed onderwijs zouden krijgen.

Het was mij allemaal wel niet zo heel duidelijk, maar ik vermoed dat de uitspraken van de sprekers heel wat achtergrondinformatie vooronderstelden, die ik zelf jammer genoeg moet ontberen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het zorgbeleid in medisch-pedagogische instituten van Maurits Vande Reyde” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Zorgbeleid%20in%20MPI%E2%80%99s) (Wilfried Van Rompaey).