Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Stopzetten van loonsubsidies voor Braille Productie Centrum

10 maart 2020

Het Braille Productie Centrum (BPC) is een vzw die schoolboeken en cursussen toegankelijk maakt voor leerlingen en studenten met een visuele beperking. Vragensteller Elisabeth Meuleman beschreef omstandig de subsidie- (N.B. vanuit het beleidsdomein Cultuur) en personeelsgeschiedenis van die vzw. Via brieven nog vorige legislatuur kreeg de vzw de melding dat de bedoelde subsidies zouden worden stopgezet vanaf 31 december 2020. Tot nog toe had de vzw geen gehoor gevonden voor dat probleem, noch bij de vorige minister van Onderwijs, noch bij de huidige, aldus Meuleman. Zou minister Weyts de verantwoordelijkheid willen opnemen en vanuit het departement Onderwijs instaan voor de loonsubsidie aan deze vzw? Indien niet, hoe zou hij de sterk gestegen vraag naar brailleomzettingen opvangen?

Minister Weyts schetste eerst de voorgeschiedenis. Er was nu wel overleg bezig tussen Onderwijs en de visusexperten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Blindenzorg Licht en Liefde en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Met cijfers in de hand (N.B. Er waren drie organisaties actief op dit terrein.) argumenteerde de minister dat hij zich niet kon engageren, maar hij hoopte met alle betrokkenen constructief tot haalbare afspraken te komen want besefte wel dat een extra ondersteuning nodig was.

Vragensteller Meuleman toonde zich kritisch over de timing van een en ander en vond dat de gevraagde subsidies sowieso gevonden moesten worden binnen Onderwijs. Interveniënt Kathleen Krekels ging nog door op het thema vanuit haar schriftelijke vraag van oktober 2019.

Minister Weyts benadrukte ten slotte opnieuw het lopende overleg en vragensteller Meuleman deed hetzelfde met haar vraag naar een spoedig antwoord voor de betrokken organisatie.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het stopzetten van de loonsubsidies voor Braille Productie Centrum vzw van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Stopzetten%20van%20loonsubsidies%20voor%20Braille%20Productie%20Centrum) (Wilfried Van Rompaey).