Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Meisjes in STEM-opleidingen

10 maart 2020

En Loes Vandromme had na haar vraag i.v.m. het kleuteronderwijs nog vragen: over een specifieke doelstelling uit het STEM-actieplan van de vorige Vlaamse regering, nl. meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen te krijgen. Ze citeerde enkele cijfers uit de STEM-monitor van 2019: positief én negatief. Eind dit jaar zou dat STEM-actieplan aflopen. Hoe zag minister Weyts het verdere vervolg?

In juni 2022 zou het huidige STEM-actieplan “afgeklopt” worden, zoals dat in politiek (onderhandelings)jargon genoemd wordt en intussen werd, ook samen met de minister van Werk, Hilde Crevits, gewerkt aan het STEM-actieplan 2020-2030 (tegen najaar-2020). De evaluatie van het STEM-actieplan 2012-2020 liep. STEM-opleidingen bleven een prioriteit van de huidige Vlaamse regering alsook de aandacht voor meisjes bij STEM.

Vragensteller Vandromme wees nog op het interessante communicatie-instrument van de T2-campus in Genk. Interveniënt Arnout Coel deelde Vandrommes algemene pleidooi. En de minister gaf ten slotte nog wat extra vergelijkend cijfermateriaal, met toch een positief beeld van de vrouwelijke deelname aan STEM-opleidingen in secundair en hoger onderwijs (2010-2011 versus 2019-2020).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over meisjes in STEM-opleidingen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Meisjes%20in%20STEM-opleidingen) (Wilfried Van Rompaey).