Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Duaal leren in hoger onderwijs

10 maart 2020

Twee vragenstellers over de uitbreiding van het zgn. duaal leren naar het hoger onderwijs: Brecht Warnez en Kristof Slagmulder. Dit academiejaar waren er al veertien proefprojecten. Wanneer zouden de eerste resultaten van de evaluatie van die proefprojecten er zijn? Voor welke opleidingen en binnen welk tijdsbestek wilde de minister het duaal leren in het hoger onderwijs organiseren? Vragensteller Slagmulder wist van positieve reacties maar ook van kanttekeningen in dit verband, meer bepaald over de noodzaak van meer financiële middelen voor begeleiding van én onkostenvergoedingen voor de betrokken studenten. Hij voegde dan ook nog enkele vragen daarover (met zelfs nog een specifiek zijsprongetje naar de rol van de vakbonden in dezen) toe aan wat vragensteller Warnez al aan de minister voorgelegd had.

De minister vertrok voor zijn betoog van de startnota duaal leren in het hoger onderwijs, die door de (vorige) Vlaamse regering werd goedgekeurd op 24 mei 2019. De ESF-oproep (Europees Sociaal Fonds) ‘Duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs’ werd destijds ook opengesteld, voor álle opleidingen. Maar dat was allemaal nog erg pril en het was dus te vroeg voor resultaten. Er was wel een hele organisatie om de zaken te monitoren. De eindrapportering van de ESF-proefprojecten was gepland in november 2020. Daarnaast schetste de minister nog de timing voor het decretale werk.

Interveniënt Anneleen Tavernier vond een wederzijds en gelijkwaardig engagement vanuit het onderwijsveld en de bedrijfswereld cruciaal. De departementen Onderwijs en Werk moesten dan ook samenwerken om dat doel te realiseren. Zou duaal leren in het hoger onderwijs stages vervangen of eerder een aanvulling bieden, zo vroeg ze nog bijkomend.

De minister herhaalde enkele zaken die hij ook in zijn speech op ons eigen netwerkevent “Onderwijs en werk, één lerend netwerk” van 3 maart 2020 gezegd had. Naast het grapje over de matchmakers en de Ingeborgs van de Vlaamse tv-wereld sprak hij terecht ook nog ernstige taal over het imago van duaal leren: geen onderwijs van de tweede kans, wel onderwijs van de eerste opportuniteit.  

Vragensteller Warnez wilde ook dat positieve benadrukken, maar evenzeer het belang van een bottom-upaanpak. Vragensteller Slagmulder herhaalde ten slotte dat het hoger onderwijs en het werkveld hierin evenwaardige, complementaire partners waren en navenant inspraak moesten krijgen bij de organisatie ervan: dat moest vooral de studenten ten goede komen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs van Brecht Warnez en over de invoering van duaal leren in het hoger onderwijs van Kristof Slagmulder” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Duaal%20leren%20in%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).