Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen (Commissie Onderwijs, 4 april 2019)

08 april 2019

Dit voorstel van resolutie van alle meerderheidsfracties samen was een vervolg op de eerder besproken conceptnota van de N-VA-fractie over dit thema. Zoveel nieuws was er dan nu ook niet over te melden (ook bv. de kwestie van gekleurde middelen en labeling kwam weer even aan bod). Maar misschien toch deze twee politieke zaken.

Eén. De vaststelling van (eindelijk) een politieke consensus, zoals onderwijscommissaris Kris Van Dijck zei. En zulks na een proces 20 jaar, waarin er naar zijn zeggen lang een ontkenning van het “probleem” bij beleidsmakers geweest was. Van Dijck (en anderen)  erkende ook de complexiteit van het thema. Het was nu zaak om volgende legislatuur daarvan concreet werk te maken en in zijn oproep ter zake aan het héle onderwijsveld echode weer lichtjes impliciet (ik formuleer het voorzichtig) de overtuiging van zijn partij dat  resoluties en regelgeving van het Vlaams Parlement uiteraard alleen een impact kunnen hebben als andere actoren in het onderwijsveld daar niet op een of andere manier tegen ingaan.

Twee. Onderwijscommissaris Jo De Ro herhaalde zijn punt van tijdens de bespreking van de oorspronkelijke conceptnota, met name: het verfrissende van dit N-VA-geluid. Maar, verwijzend naar de vervolgschoolcoaching inzake OKAN als themaonderzoek in de Onderwijsspiegel 2019, die die namiddag nog besproken zou worden met de Onderwijsinspectie, hoopte De Ro ook voor zulke thema’s op de steun van de N-VA (en van alle partijen) in de komende vijf jaar. En nog in het bijzonder voegde hij eraan toe dat dan hopelijk voor zulke zaken de genese van decreten en de ervoor geplande budgetten zonder heilige ideologische huisjes of taboes hun beslag konden krijgen.

Pragmatisme is soms nodig en nuttig in onze democratie, akkoord, maar De Ro’s denkpiste in dezen overtuigt mij alvast niet. Mogen er alstublieft nog verschillende mens- en maatschappijbeelden bestaan, waaruit inderdaad diverse politieke standpunten volgen over allerlei politieke thema’s en problemen? In plaats van te doen alsof een soort technocratische, zgn. a-ideologische oplossing van een of ander onderwijsdossier per definitie superieur zou zijn (lees: effectiever en efficiënter en in het algemeen belang)? Ik moest nog terugdenken aan die interventie, toen ik twee dagen later een interessant stuk van Marc Reynebeau (voor abonnees) las in De Standaard.

Het voorstel van resolutie werd unaniem aangenomen (12/12).

Je kunt de video [vanaf 45:00] van de integrale bespreking bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Voorstel%20van%20resolutie%20hoogbegaafde%20leerlingen%20-%20Commissie%20Onderwijs%2C%204%20april%202019) (Wilfried Van Rompaey).