Commissie Onderwijs 03-05-2018 – Misstanden bij private aanbieders van afstandsonderwijs

09 mei 2018

Naar analogie van wat eerder al over nepuniversiteiten aan bod gekomen was in deze commissie was onderwijscommissaris Ann Brusseel nu gaan graven in de wereld van een aantal onlineaanbieders van opleidingen: het Centrum voor Afstandsonderwijs of Avondonderwijs of het CVA, het Centraal instituut voor alternatieve scholing (CIVAS), Laudius Thuisstudies, NHA. ’s Ochtends had ze overigens minister Muyters daarover al ondervraagd, maar die bleek niet zo bezorgd als zij. Wat waren de mogelijkheden om op te treden vanuit het beleidsdomein Onderwijs? Er waren hier toch wel zaken aan de hand die naar fraude roken.

Minister Crevits had al deels geantwoord daarop in een schriftelijke vraag van commissievoorzitter Kathleen Helsen  van 7 februari 2018. Het ging, zoals bij CVA, om pure privébedrijven, dus optreden inzake kwaliteitscontrole van het studieaanbod vanuit Onderwijs kon niet. Om mensen te beschermen leek het de minister vooral belangrijk om maximaal te verwijzen naar de vele vormen van afstandsonderwijs die door de erkende instellingen in het Vlaams hoger onderwijs en door de CVO’s werden aangeboden. Ze legde ook de klachtenpraktijk in dezen uit bij de FOD Economie. Er gebeurde dus al heel wat.

Vragensteller Brussel wilde een goed zicht krijgen op een volledige doorlichting van dat veld met het oog op de detectie van fraude en op de kwaliteit van bepaalde opleidingen en instellingen om ook eventuele goede zaken vast te kunnen stellen. Er was wat verwarring rond de website van de VDAB, wat ook het best door de FOD Economie doorgelicht en ontrafeld zou worden. Misschien kon de minister en haar federale collega Kris Peeters zich laten inspireren door hun optreden rond de nepuniversiteiten.

Interveniënt Paul Cordy vond dat de handelwijze van de VDAB toch verder moest worden bekeken. Men moest alert blijven, dixit interveniënt Koen Daniëls. En voor interveniënt Kathleen Helsen was het heel belangrijk om onder de loep te nemen en duidelijk te maken welke benamingen voor kwaliteit konden staan en welke niet.

De minister herhaalde een paar elementen en vragensteller Brusseel kreeg de lachers nog op haar hand door te vertellen over de helpdesk van NHA en rondde, weer ernstig en tevreden, het gesprek af.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de handelswijzen van private instanties die afstandsonderwijs aanbieden van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2003-05-2018%20%E2%80%93%20Misstanden%20bij%20private%20aanbieders%20van%20afstandsonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).