Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Onkostenvergoeding voor vierdejaarsstudenten Verpleegkunde

07 juli 2020

Was het toeval of niet dat deze vragen om uitleg nu gesteld werden: net op de dag dat minister Weyts ter zake goed nieuws kon melden en de zaak al een dag later afgeklopt kon worden op de Vlaamse regering? Hoe dan ook, het belangrijkste was dat er een regeling was. We zaten intussen inderdaad aan het eind van het academiejaar waarvoor de regeling bedoeld was. Waarover ging het? De beloofde onkostenvergoeding voor de eerste lichting afgestudeerden van de vierjarige bacheloropleiding Verpleegkunde, waarbij dat nieuwe vierde jaar zo goed als een volledig jaar stage was. Een dossier met een hele voorgeschiedenis vorige legislatuur, maar ook nog heel recent voorwerp van een vraag om uitleg.

Intussen had de Vlaams Vereniging van Studenten (VVS) een rapport daarover klaar. Hun persbericht dateerde van een week eerder. Drie vragenstellers: Koen Daniëls, Brecht Warnez en Hannelore Goeman. De eerste maakte zich wat vrolijk over de plotse federale dimensie van het dossier (in de vorm van een wetsvoorstel), legde de achtergrond nog eens goed uit en verwees naar de VVS-bevraging. Had minister Weyts overleg gehad over het federale wetsvoorstel en had hij zelf een concreet voorstel voor de geplande onkostenvergoeding uitgewerkt?

De tweede vragensteller herinnerde aan wat minister Weyts op 28 mei in de Commissie gezegd had over de onkostenvergoeding, trok het verhaal over het aantrekkelijker maken van de verpleegkundeopleiding nog wat verder open en had eigenlijk dezelfde vragen als Daniëls.

De derde vragensteller herhaalde dat alles nogmaals.

Zoals hierboven al aangehaald, kon de minister goed nieuws melden, na blijkbaar goed samenspel met zijn collega-ministers Wouter Beke en Hilde Crevits én de VVS. Dat betekende voor de korte termijn dit: eenmalig nu 1.000 euro/afgestudeerde, gefinancierd voor 60% vanuit Onderwijs, voor 40% vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) (cf. beleidsdomein Werk). Voor de lange termijn zou minister Beke tegen uiterlijk eind volgend academiejaar zorgen voor een structurele regeling, gefinancierd door de werkgevers. Van het federale wetsvoorstel liet minister Weyts duidelijk merken wat hij daarvan vond… Voor andere maatregelen om de verpleegkundeopleiding aantrekkelijker te maken rekende de minister op de VLHORA, waar goed werk gedaan werd, ook in de coronacrisis. Veel dankbaarheid. Positief nieuws dus. Prima.

De vragenstellers waren uiteraard heel tevreden. Daniëls maakte nog even van de gelegenheid gebruik om ook aan HBO5 Verpleegkunde te herinneren voor het overleg op federaal niveau met minister Maggie De Block. Warnez polste naar de concrete uitbetalingsmodaliteiten van de 1.000 euro, maar zweeg aanvankelijk over het federale wetsvoorstel van zijn partijgenoten. Goeman herhaalde de redenen voor haar tevredenheid ook nog een keer.

Interventies kwamen er nog van Ann De Martelaer (cf. bovenvermelde vraag om uitleg), Loes Vandromme en Kristof Slagmulder. De eerste was ook heel blij, maar had nergens het federale wetsvoorstel gevonden (nwvr: daarvoor had Warnez later een eenvoudige, plausibele verklaring), waarover ze overigens haar eigen theorie had, en ze zou, zoals Goeman, de zaak ook voort opvolgen in de Commissie Welzijn bij minister Beke. De tweede interveniënt, Vandromme, vroeg ook aandacht voor de HBO5-Verpleegkundeopleiding (nwvr: zelf verwijs ik hierbij graag naar nog een ander, wel al vertaald wetsvoorstel, ingediend op 6 april 2020) en legde de link met de woonzorgcentra in deze coronatijden. Interveniënt Slagmulder ten slotte preciseerde zijn eerdere voorstel voor een soort basisinkomen, maar steunde de minister toch in de bereikte regeling van de onkostenvergoeding.

Minister Weyts meldde nog dat de financiële aspecten van die regeling al aan bod gekomen waren met de begrotingscontrole 2020. De besprekingen van minister Beke met de werkgevers waren al bezig. Minister Weyts deelde ook de bezorgdheid over HBO5-Verpleegkunde en kon het niet laten om ook enkele plaagstoten (ook over de federale regeringsvorming) richting het federale niveau uit te delen. Maar er was dus al wel degelijk een federaal wetsvoorstel, waarvan ik voorts het (politieke) wedervaren niet ken.

Vragensteller Daniëls wist van de decretale aanpassingen die nog nodig zouden zijn voor de onkostenvergoeding, maar dat zou wel in orde komen over de partijgrenzen heen. Zijn “slotwoord” bevatte ook nog een bijkomende fiscale vraag over de onkostenvergoeding. Vragensteller Warnez bevestigde een en ander en wist dat het federale CD&V-wetsvoorstel nog vertaald moest worden in het Frans. Daardoor stond het nog niet op de website van de Kamer. Vragensteller Goeman ten slotte bevestigde dankbaar het hele verhaal alsook haar bereidheid om eraan mee te werken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de betaalde stage voor studenten Verpleegkunde van Koen Daniëls, over een onkostenvergoeding voor stages van laatstejaarsstudent-verpleegkundigen van Brecht Warnez en over het overleg met de Vlaamse Vereniging van Studenten over een financiële vergoeding voor vierdejaarsstudenten Verpleegkunde van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Onkostenvergoeding%20voor%20vierdejaarsstudenten%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).