Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Netwerk van islamexperten

07 juli 2020

In tegenstelling tot de vraag over huursubsidies was er over dit duidelijk andere thema geen consensus tussen minister en vragensteller. Die laatste was Chris Janssens, die sporadisch een vraag om uitleg stelt in de Onderwijscommissie en het dan meestal wel heeft over een voor zijn fractie typisch onderwerp. Hij verwees naar een antwoord van minister Zuhal Demir de dag voordien in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, die hij zelf voorzit, waarin een verwante kwestie aan bod kwam. Minister Demir had in het kader van het project ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’, onder het coördinatorschap van imam Khalid Benhaddou, de samenwerking met het Platform van Vlaamse Imams en Islamdeskundigen stopgezet. Een evaluatie had een aantal misstanden vastgesteld en er was ook een probleem met de aanpak. Voor Onderwijs bestond er ook een netwerk van islamexperten, onder leiding van diezelfde Khalid Benhaddou. Hoe evalueerde minister Weyts de werking van dat netwerk en zou de beslissing van minister Demir een invloed hebben op de samenwerking in Onderwijs met het genoemde netwerk, zo wilde Janssens weten.

Na een wat spottende openingszin, die nu ook weer niet nodig was, leek mij, antwoordde minister Weyts (en dàt was wél belangrijk) wel duidelijk inhoudelijk, want het was inderdaad aangewezen om de insinuaties van Janssens met de feitelijke gegevens te confronteren. Het enige gemeenschappelijke tussen het bovenvermelde project (voor de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen na hun voorwaardelijke vrijlating) en het bedoelde netwerk in Onderwijs was de coördinator. De minister beschreef duidelijk het wat en hoe van dat netwerk in Onderwijs, waarmee geen problemen waren. Hij zag geen reden om die samenwerking stop te zetten.

Vragensteller Janssens prikte even spottend kort terug, trok toch van leer tegen het netwerk in Onderwijs met een waslijst aan bijkomende vragen en deed alle moeite om de zgn. tegenstelling tussen de twee collega-ministers van dezelfde partij te benadrukken.

Interveniënt Jo Brouns wees in dezen op het belang van preventie, vroeg of de minister, zoals zijn collega Demir, ook multidisciplinaire teams zou inzetten in de scholen en vond het cruciaal dat in de nieuwe beheersovereenkomst met het netwerk (vanaf 1 mei 2023) ook een samenwerking zou worden opgezet met de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s). Interveniënt Kathleen Krekels vroeg of er nog zoveel vraag was in het onderwijs naar trajecten samen met het netwerk als in het verleden. Volgens interveniënt Hannelore Goeman ging de kwestie in de Commissie radicalisering de dag voordien niet over de expertise van de betrokken personen, wel over de manier waarop de middelen werden besteed. Een project dat werkte rond radicalisering in het onderwijs moest zeker worden voortgezet, met ook monitoring en evaluatie.

Tegen vragensteller Janssens in verdedigde minister Weyts duidelijk de acties van het netwerk. Hij zou er ook een beroep op doen in verband met nieuwe ontwikkelingen waarbij ook zelfs heel jonge leerlingen betrokken zouden worden na nieuwe berichten in de pers op deze vergaderdag.

Vragensteller Janssens was echter niet te vermurwen en… toen bevroor zijn beeld. Een ervaring die we nog hadden tijdens deze online commissievergadering. Technisch is het toch ook niet allemaal je dat, en niet alleen dus voor mensen met een verouderde laptop, zoals ik.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de samenwerking met het netwerk van islamexperten in het onderwijs van Chris Janssens” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Netwerk%20van%20islamexperten) (Wilfried Van Rompaey).