CLB ondersteunt scholen bij de heropstart

11 mei 2020

Vanaf 18 mei is de fysieke permanentie op de CLB’s terug gegarandeerd. Vanaf 11 mei gaan de CLB's stelselmatig terug fysiek open.  Het CLB wil een partner zijn van de scholen, door prioritair in te zetten op onder meer:

  • aanmeldingen door scholen van kwetsbare leerlingen, jongeren die van de radar verdwijnen, en signalen van verontrusting;
  • de ondersteuning van scholen bij de risicoanalyse bij heropstart;
  • samen met de school in gesprek gaan met ouders die hun kind liever (nog) niet naar school sturen;
  • de ondersteuning van scholen bij de profylactische maatregelen bij besmetting;
  • het ondersteunen van het welbevinden van leerlingen;
  • overleg met de school over de prioritaire diagnostische trajecten.

De systematische contacten staan zoveel mogelijk on hold, maar de vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella voor de leerlingen van het 5de leerjaar wordt wel gerealiseerd. 

Lees hier meer over de CLB werking vandaag.