Capaciteitsmiddelen basisonderwijs

24 november 2015

Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Deze capaciteitsmonitor werd op woensdag 18 november ll. voorgesteld.

Het is de ambitie om de onderwijsvraag enerzijds en het onderwijsaanbod anderzijds zo goed mogelijk te laten matchen. De vraagprognoses voor het basis- en secundair onderwijs periode 2013-2030 zijn uitgewerkt. Elke gemeente kan de eigen vraagprognose opvragen bij het Departement Onderwijs. Om de aanbodcapaciteit correct en volledig te analyseren, is het noodzakelijk dat er bijkomende capaciteitsbevragingen opgezet worden.

De prognoses zijn gebaseerd op de cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De demografische cijfers die aan de basis liggen van de prognoses worden om de drie jaar vernieuwd.

Om in de toekomst eventueel aanspraak te kunnen maken op capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid zullen de gemeenten waar een capaciteitsprobleem te verwachten valt (zie lijst en cartografie), ten laatste tegen 1 december 2015 het sjabloon Aanbodzijde BaO bij het Departement Onderwijs moeten opvragen via capaciteit.scholen [at] vlaanderen.be

. Het ingevuld sjabloon zal ten laatste 1 februari 2016 ingediend worden via hetzelfde adres. 

Voor 2016 wordt nog gefocust op het basisonderwijs. De urgentie situeert zich immers nu nog op dat niveau. Indien gemeenten ook al interesse hebben om de capaciteit secundair onderwijs in kaart te brengen, kunnen ze - met het oog op verder overleg - hun interesse eveneens tegen 1 december 2015 melden aan capaciteit.scholen [at] vlaanderen.be

.

Het is dus cruciaal dat de scholen de verantwoordelijken van de gemeenten contacteren en aanmoedigen om hier rond snel de nodige stappen te ondernemen.

Voor meer informatie kan je terecht bij gino.demeester [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

 of patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.

Voor een concrete vraag naar verdere ondersteuning in de lokale taskforce of voor de begeleiding van een concreet investeringsproject kunnen volgende stafmedewerkers aangesproken worden:
-          Regio Antwerpen: katrien.deveuster [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

-          Regio Mechelen-Brussel: christa.vandenbossche [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

-          Regio Limburg: dirk.desmet [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

-          Regio’s West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen: erik.kuypers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen