Capaciteitsmiddelen 2016-2018

01 maart 2016
De Vlaamse regering heeft op 19 februari 2016 gecommuniceerd over de verdeling van extra middelen met het oog op capaciteitsuitbreiding van schoolinfrastructuur.In de komende jaren 2016-2017-2018 wordt telkens 40 miljoen EUR (samen 120 miljoen EUR) vrijgemaakt, te verdelen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 15 steden en gemeenten van Vlaanderen.Het is de bedoeling om met deze middelen extra plaatsen te creëren voor kinderen van het basisonderwijs.Voor de selectie van de gemeenten heeft de Vlaams minister van onderwijs een nieuwe werkwijze toegepast. Je leest hierover meer in het persbericht.
 
Het ter beschikking stellen van middelen voor een periode van 3 jaar laat toe dat de schoolbesturen een meerjarenplanning opstellen. Eerstdaags zullen alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de geselecteerde Vlaamse steden en gemeenten vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen gecontacteerd worden met aanvullende informatie en met voorstellen ter ondersteuning en begeleiding.
 
De vorige jaren kregen verschillende besturen, ook in het vrij gesubsidieerd onderwijs, capaciteitsmiddelen toegewezen. In enkele gevallen hebben die middelen tot op heden nochtans niet geleid tot een investering en een uitbreiding van de capaciteit van de school. Aan schoolbesturen die zich in die situatie bevinden, raden we aan om contact op te nemen met de collega's van onze Dienst Bestuur & organisatie waarvan je de gegevens hieronder vindt:
We zoeken dan samen naar een oplossing. Het is immers van belang dat de reeds toegewezen middelen snel worden ingezet om extra capaciteit te creëren.