Busvervoer buitengewoon onderwijs: voorstel tot versoepeling

03 juni 2020

Voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs werd een voorstel gedaan om het vervoer vlotter te laten lopen. De Lijn en de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (BFAA) bespreken dat voorstel normaal gezien op donderdag 4 juni op hun sociaal overleg.

De nieuwe soepelere regeling die besproken wordt, maakt een onderscheid tussen de doelgroepen ongeacht de leeftijd:

  • Voor de leerlingen die geen mondmasker kunnen dragen gedurende de hele rit, of voor gemengde groepen (leerlingen mét en leerlingen zonder mondmasker), blijft de huidige regeling van toepassing. Ook moeten de eerste twee rijen leeg blijven om de chauffeur maximaal te beschermen.
  • Voor de leerlingen waarvan zeker is dat die wel allemaal een mondmasker kunnen dragen gedurende de hele rit, zal een capaciteitsverhoging mogelijk zijn.

Op basis van een risicoanalyse ga je na welk regime voor welke groep toepasselijk is. De school beslist dus over welke doelgroep het gaat.

We wachten de uitkomst af van het sociaal overleg van De Lijn en de BFAA waaruit ook de concrete toepassingsregels voor de capaciteitsverhoging kenbaar zullen worden gemaakt.

Het doel is om de nieuwe afspraken te laten ingaan op 1 september. Maar scholen die, na het akkoord van De Lijn en de BFAA, het haalbaar zien om dat in juni al toe te passen, kunnen in overleg gaan met De Lijn om hun ritten aan te passen. Ook De Lijn zal wel eerst de nieuwe regels moeten kunnen implementeren.

Als je een eigen schoolbus hebt, dan kan je ook vanuit de risicoanalyse de versoepeling al doorvoeren in de loop van de maand juni.