Buo en pedagogisch draaiboek

27 april 2020

Het pedagogisch draaiboek van de overheid bij heropstart moet binnen het buitengewoon onderwijs toch enigszins genuanceerd, vertaald en geïnterpreteerd worden. Het schoolbeleid zal bepaalde beslissingen moeten nemen die een invloed hebben op de veiligheid en organisatie van de schoolwerking. Het huidige draaiboek voorziet hierin voor het buitengewoon onderwijs nog te weinig specifieke ondersteuning en betekenis.

In functie van de heropstart vanaf 15 mei moeten scholen een afweging maken tussen drie verschillende pijlers:

  • de prioritaire functie van de school op dit moment
  • de mogelijkheden en draagkracht van de verschillende niveaus en partners
  • bovenstaande in relatie met de maatregelen en restricties die de overheid oplegt

Deze drie pijlers kun je niet afzonderlijk bekijken, ze beïnvloeden elkaar voortdurend. Komende dagen wordt er, zowel vanuit de overheid als vanuit de pedagogische begeleiding, verder gewerkt aan een draaiboek specifiek voor het buitengewoon onderwijs. Daarnaast zorgen we voor handvatten hoe de heropstart binnen handelingsplanning zo goed als mogelijk te realiseren in de huidige situatie (combinatie afstandsonderwijs/opvang/heropstart).

Om je nu al enige handvatten te geven, geven we een eerste betekenis aan de richtlijnen.